Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1634/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201310 văn bản

1

Quyết định 1634/QĐ-TTg năm 2015 về Sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU VIỆT NAM VÀO CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

2

Quyết định 1634/QĐ-TTg năm 2006 về việc Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1634/QD-TTg,Quyết định 1634 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Quốc phòng,Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé,Nghỉ hưu,Phó Tư lệnh Quân khu 7,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1634/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

3

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2021,Tỉnh Lào Cai,Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai,Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến 2025,Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai định hướng đến 2030,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

4

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Tây Ninh ban hành

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2019,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

5

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2019,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

6

Công điện 1634/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1634/CD-TTg,Công điện 1634 2016,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục sự cố,Xử lý sự cố công trình xây dựng ,Nhà máy Thủy điện Sông Bung ,Công trình thủy điện,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

7

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

8

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn ngân sách tỉnh) do tỉnh Bắc Giang ban hành

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2016,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 12 tháng 10 năm

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

9

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2016 công bố 15 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2016,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 02 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

10

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2013,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

11

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2020”

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2013,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

12

Chỉ thị 1634/CT-TTg năm 2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1634/CT-TTg,Chỉ thị 1634 2010,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng cháy chữa cháy,Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1634/CT-TTg

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

13

Quyết định 1634/QĐ-TĐC năm 2009 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thông tư 18/2009/TT-BKHCN về thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

1634/QD-TDC,Quyết định 1634 2009,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Kế hoạch thực hiện,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn đồ chơi trẻ em,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

14

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Cao Bằng ban hành

1634/QD-UBND,Quyết định 1634 2009,Tỉnh Cao Bằng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 31 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

15

Quyết định 1634/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

1634/2010/QD-UBND,Quyết định 1634 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Sửa đổi,Thủ tục hành chính,Sở Y tế,Cấp chứng chỉ hành nghề Y tư nhân,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

16

Quyết định 1634/2009/QĐ-TTCP về Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

1634/2009/QD-TTCP,Quyết định 1634 2009,Thanh tra Chính phủ,Biệt phái cán bộ công viên chức ,Luân chuyển cán bộ công viên chức ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

17

Quyết định 1634/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Ninh Bình ban hành

1634/2008/QD-UBND,Quyết định 1634 2008,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/2008/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

18

Kế hoạch 1634/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE, DỰ PHÒNG BỆNH UNG THƯ, TIM MẠCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

19

Quyết định 1634/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cây vạn tuế trồng tập trung để bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

1634/2006/QD-UBND,Quyết định 1634 2006,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1634/2006/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2006

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

20

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg và thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy do Văn phòng Chính phủ ban hành

thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy; các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận như sau: 1. Đánh giá chung Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg, 3 năm thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của các cấp

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64