Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 163/2004/ND-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54802 công văn

1

Công văn số 163/CP-QHQT ngày 14/02/2003 của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg

163/CP-QHQT,Công văn 163 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163/CP-QHQT V/v Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Chỉ thị 19/2001/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 14/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 163/HĐBCQG-TBNS năm 2021 hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử do Tiểu Ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

163/HDBCQG-TBNS,Công văn 163 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử,Hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt người ứng cử,Biên tập thông tin Tiểu sử tóm tắt người ứng cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA TIỂU BAN NHÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

3

Công văn 163/CVL-QLLD năm 2019 về quy định cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn KBL Việt Nam về quy định cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam, về vấn đề này Cục Việc làm có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

4

Công văn 163/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

163/VPCP-V.I,Công văn 163 2018,Văn phòng Chính phủ,Hành vi vi phạm pháp luật,Xử lý hành vi buôn lậu,Xử phạt buôn lậu gian lận thương mại,Thương mại,Vi phạm hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

5

Công văn 163/TCT-CS năm 2015 hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

163/TCT-CS,Công văn 163 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế nhà thầu,Chính sách thuế,Chính sách thuế 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 163/TCT-CS V/v

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

6

Công văn số 163/UBCK-PTTT về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM; - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Công ty niêm yết chứng khoán; Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

7

Công văn 79/VPCP-KGVX năm 2016 về xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 79/VPCP-KGVX V/v xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

8

Công văn 163/CT-TTHT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

163/CT-TTHT,Công văn 163 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/CT-TTHT V/v:

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

9

Công văn 163/GSQL-TH về chậm nộp C/O với mặt hàng thép chứa nguyên tố Bo do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

163/GSQL-TH,Công văn 163,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Chậm nộp C/O ,Vướng mắc C/O,Vướng mắc C/O mẫu E,Thép chứa nguyên tố Bo ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

10

Công văn 163/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế đối với khoản thu nhập phát sinh do đánh giá lại tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khi góp vốn để sản xuất, kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

163/CT-TTHT,Công văn 163 2013,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Đánh giá lại tài sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 163/CT-TTHT V/v: chính

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

11

Công văn 163/TCHQ-GSQL về thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

163/TCHQ-GSQL,Công văn 163,Tổng cục Hải quan,Thanh khoản tờ khai ,Thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh ,Tờ khai hàng quá cảnh ,Lô hàng quá cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

12

Công văn 163/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thiết kế dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang do Bộ Xây dựng ban hành

163/BXD-KTXD,Công văn 163 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí tư vấn thiết kế,Dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/BXD-KTXD V/v: chi phí tư vấn thiết

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

13

Công văn 163/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

163/TXNK-QLN,Công văn 163,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

14

Công văn 163/GSQL-GQ1 năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 37/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

163/GSQL-GQ1,Công văn 163 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc thực hiện Thông tư,Thông tư 37/2014/TT-BCT,Kinh doanh tạm nhập tái xuất,Kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

15

Công văn 163/CT-TTHT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

163/CT-TTHT,Công văn 163,Thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 163 /CT-TTHT V/v: Kê

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

16

Công văn 163/BXD-KTXD hướng dẫn quy đổi chi phí dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

163/BXD-KTXD,Công văn 163 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 163/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quy đổi chi phí dự án đầu tư Hà Nội, ngày 19 tháng 9

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

17

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

1013/TNN-CSPC,Công văn 1013 2021,Cục Quản lý tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC -------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

18

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1604/BTNMT-TNN,Công văn 1604 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

19

Công văn 331/LĐTBXH-LĐTL đối tượng vận dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 331/LĐTBXH-LĐTL V/v đối tượng vận dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Trả lời công văn số

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

20

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9