Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 163/2013/TTLT-BTC-BNV, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 135595 văn bản

1

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

163/2013/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 163 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

2

Hướng dẫn 241/HD-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV do tỉnh Hà Giang ban hành

2017 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 163/2013/TTLT-BTC-BNV NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ NỘI VỤ Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

3

Hướng dẫn 649/HDLN-STC-SNV năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành

STC-SNV Quảng Bình, ngày 02 tháng 6 năm 2014 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 163/2013/TTLT-BTC-BNV NGÀY 15/11/2013 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ đã ban hành Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

4

Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

163/2010/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 163 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí dự thi,Phí dự thi dự tuyển,Phí dự thi nâng ngạch công chức,Phí dự thi nâng ngạch viên chức ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

5

Thông tư liên tịch 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định 46/2009/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 222 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

6

Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 35 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

7

Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành

119/2013/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 119 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 119/2013/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

8

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

03/2013/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 03 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

9

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

02/2013/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

10

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 01 2013,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

11

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

09/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Giáo viên mầm non,Chi hỗ trợ ăn trưa,Chính sách đối với giáo viên mầm non ,Trẻ em mẫu giáo ,Hướng dẫn Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ,Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

12

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 07 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ trả lương dạy thêm giờ,Lương dạy thêm giờ ,Nhà giáo dạy trường công lập ,Lương dạy thêm giờ cho giáo viên ,Cơ sở giáo dục công lập,Giáo viên giảng dạy trường công lập,Hướng dẫn trả lương,Lương dạy thêm,Lương giáo viên ,Lao động - Tiền

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

13

Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2013-2020 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

14

Thông tư liên tịch 163/2012/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

163/2012/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 163 2012,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Kinh phí thực hiện chương trình,Quản lý và sử dụng ,Phòng chống HIV/AIDS,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

15

Quyết định 163/QĐ-BNV năm 2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

163/QD-BNV,Quyết định 163 2016,Bộ Nội vụ,Lưu trữ viên chính ,Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh ,Chương trình bồi dưỡng Lưu trữ viên chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

16

Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

220/2015/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 220 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Sở Tài chính,Cơ cấu Sở Tài chính,Quyền hạn Sở Tài chính,Chức năng nhiệm vụ,Tổ chức chức năng nhiệm vụ ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Phòng Tài chính Kế hoạch,Thành lập Sở Tài chính ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

17

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp thâm niên,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Phụ cấp thâm niên giáo viên nghỉ dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

18

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 21 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chính sách trọng dụng,Trọng dụng người có tài ,Hoạt động khoa học,Thu hút cá nhân hoạt động khoa học,Lao động - Tiền lương BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2016

19

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

04/2015/TTLT-BKHDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 04 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Quy chế phối hợp,Doanh nghiệp sau đăng lý thành lập,Quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Quản lí với doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

20

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2015/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tinh giản biên chế,Chính sách tinh giản biên chế,Thông tư hướng dẫn nghị định,Nghị định 108/2014/NĐ-CP ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250