Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16205/SLĐTBXH-LĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1698 công văn

1

Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15288/SLDTBXH-LD,Công văn 15288 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí,Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ tử tuất,Hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

2

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9739/SLDTBXH-LD,Công văn 9739 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm xã hội,Lao động,Mức hỗ trợ phòng chống dịch bệnh ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

3

Công văn 9403/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9403/SLDTBXH-LD,Công văn 9403 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ trả lương,Lương công nhân viên ngừng việc,Chế độ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

4

Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

38885/SLDTBXH-LD,Công văn 38885 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiền lương,Kế hoạch thưởng Tết ,Tiền thưởng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

5

Công văn 30244/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30244/SLDTBXH-LD,Công văn 30244 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động Tiền lương,Tiền lương,Trả tiền thưởng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

6

Công văn 30768/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30768/SLDTBXH-LD,Công văn 30768,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ tiền lương,Báo cáo tình hình,Kế hoạch thưởng Tết ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

7

Công văn 25416/SLĐTBXH-LĐ năm 2015 thực hiện Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25416/SLDTBXH-LD,Công văn 25416,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức lương tối thiểu vùng,Mức lương tối thiểu vùng mới,Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng ,Áp dụng mức lương tối thiểu vùng ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

8

Công văn 4152/SLĐTBXH-LĐ năm 2015 về báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4152/SLDTBXH-LD,Công văn 4152,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ tiền lương 2014 ,Quỹ tiền lương,Tạm ứng tiền lương ,Kế hoạch tạm ứng tiền lương,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

9

Công văn 19850/SLĐTBXH-LĐ năm 2014 triển khai Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19850/SLDTBXH-LD,Công văn 19850,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức lương tối thiểu vùng,Mức lương tối thiểu vùng mới,Lương tối thiểu vùng 2015,Mức tiền lương tối thiểu vùng ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

10

Công văn 19851/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19851/SLDTBXH-LD,Công văn 19851,Thành phố Hồ Chí Minh,Báo cáo tiền lương ,Kế hoạch thưởng Tết ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

11

Công văn 17142/SLĐTBXH-LĐ năm 2013 triển khai Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

17142/SLDTBXH-LD,Công văn 17142,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức lương tối thiểu vùng,Người lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

12

Công văn 16234/SLĐTBXH-LĐ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16234/SLDTBXH-LD,Công văn 16234,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

13

Công văn 16116/SLĐTBXH-LĐ năm 2013 hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16116/SLDTBXH-LD,Công văn 16116,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

14

Công văn 15199/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết năm 2014 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15199/SLDTBXH-LD,Công văn 15199,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

15

Công văn 13344/SLĐTBXH-LĐ năm 2012 triển khai quy định mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13344/SLDTBXH-LD,Công văn 13344,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức lương tối thiểu vùng,Mức lương tối thiểu vùng mới,Mức lương tối thiểu vùng 2013,Lương tối thiểu,Lương tối thiểu 2013,Triển khai Nghị định 103,Triển khai mức lương tối thiểu,Triển khai mức lương tối ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

16

Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11344/SLDTBXH-LD,Công văn 11344,Thành phố Hồ Chí Minh,Báo cáo tiền lương ,Kế hoạch thưởng Tết ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

17

Công văn 9006/SLĐTBXH-LĐ đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9006/SLDTBXH-LD,Công văn 9006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển và sử dụng người nước ngoài ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

18

Công văn 7824/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7824/SLDTBXH-LD,Công văn 7824,Thành phố Hồ Chí Minh,Tình hình sử dụng lao động nước ngoài ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

19

Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ về giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5667/SLDTBXH-LD,Công văn 5667,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao kết tiền lương ,Hợp đồng lao động,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

20

Công văn 8080/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8080/SLDTBXH-LD,Công văn 8080,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng lao động nước ngoài ,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13