Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16205/SLĐTBXH-LĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10150 văn bản

1

Hướng dẫn 8921/SLĐTBXH-LĐ về Quy trình thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8921/SLDTBXH-LD,Hướng dẫn 8921 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình,Chế độ bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

2

Báo cáo 1695/SLĐTBXH-LĐ về tình tình lao động thôi việc - mất việc năm 2008 và số liệu thống kê đến ngày 11/03/2009 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1695/SLDTBXH-LD,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1695/SLĐTBXH-LĐ Tp.Hồ Chí

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

3

Báo cáo 179/SLĐTBXH-LĐ về tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2007 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

179/SLDTBXH-LD,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 179/SLĐTBXH-LĐ

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

4

Quy trình 711/SLĐTBXH-LĐ về thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm, cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm, gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

711/SLDTBXH-LD,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Số:

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

5

Hướng dẫn 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

về email: sldtbxh@tphcm.gov. vn, hoặc vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn./. Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân Thành phố; - GĐ, PGĐ Sở -TBXH; - BQL KCX-CN.TP, BQL KCNC.TP; - Các Hiệp hội DN trên địa bàn TP; - Phòng LĐTBXH TP.Thủ Đức, các quận, huyện; - Văn phòng Sở (Bộ phận một cửa); - Lưu: VP,

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

6

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2003; Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 16205/SLĐTBXH-LĐ ngày

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

7

Hướng dẫn 164/HD-SLĐTBXH năm 2015 triển khai giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học sau khi tổng rà soát chưa được hưởng chế độ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang ban hành

164/HD-SLDTBXH,Hướng dẫn 164 2015,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ LAO ĐỘNG - TBXH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/HD-SLĐTBXH Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

8

Hướng dẫn 02/HD-SLĐTBXH năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh về Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do tỉnh Nam Định ban hành

02/HD-SLDTBXH,Hướng dẫn 02 2015,Tỉnh Nam Định,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ – TB VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HD-SLĐTBXH Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

9

Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH năm 2014 về đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21/HD-SLDTBXH,Hướng dẫn 21 2014,Tỉnh Hà Tĩnh,Lao động - Tiền lương,Giáo dục UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/HD-SLĐTBXH Hà Tĩnh,

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

10

Hướng dẫn liên sở 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC năm 2016 thực hiện chính sách về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3841/HDLS-SGDDT-SLDTBXH-STC,Hướng dẫn 3841 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Miễn giảm học phí,Hỗ trợ miễn giảm học phí ,Hỗ trợ chi phí học tập,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

11

Kế hoạch 54/KHDN-SLĐTBXH điều chỉnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

54/KHDN-SLDTBXH,Tỉnh Vĩnh Long,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đào tạo nghề,Lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương,Giáo dục UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ LAO ĐỘNG - TBXH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

12

Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động, thương binh, xã hội tháng 9/2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành

175/BC-SLDTBXH,Tỉnh Đồng Tháp,Công tác lao động thương binh xã hội ,Phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2012 ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

13

Báo cáo 67/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện nhiệm vụ lao động thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình ban hành

67/BC-SLDTBXH,Tỉnh Quảng Bình,Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012 ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

14

Báo cáo 928/BC-SLĐTBXH về công tác lao động, thương binh và xã hội Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ban hành

928/BC-SLDTBXH,Thành phố Hà Nội,Công tác lao động thương binh xã hội ,Văn hóa - Xã hội UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 928/BC-SLĐTBXH

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

15

Hướng dẫn liên sở 20930/HDLS-SLĐTBXH-SGDĐT-STC thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015 do Sở Giáo dục - Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

20930/HDLS-SLDTBXH-SGDDT-STC,Hướng dẫn 20930 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Miễn giảm học phí,Hỗ trợ chi phí học tập,Học sinh,Sinh viên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

16

Hướng dẫn liên ngành 2846/HDLN-BHXH-SLĐTBXH năm 2014 về chuẩn bị dữ liệu đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo đóng bảo hiểm y tế để in, cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 do Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An ban hành

2846/HDLN-BHXH-SLDTBXH,Hướng dẫn 2846 2014,Tỉnh Nghệ An,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND TỈNH NGHỆ AN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH - SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2846/HDLN-BHXH-SLĐTBXH

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

17

Hướng dẫn 2092/HD-SLĐTBXH-NCC năm 2015 thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định ban hành

2092/HD-SLDTBXH-NCC,Hướng dẫn 2092 2014,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2092/HD-SLĐTBXH

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

20

Hướng dẫn 02/SLĐTBXH về thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ và hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành

02/SLDTBXH,Hướng dẫn 02 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/SLĐTB&XH Hà Tĩnh, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13