Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 162/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21027 văn bản

1

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

162/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

2

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Nghị quyết 118/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

162/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

3

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016

162/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

4

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

162/NQ-HDND,Nghị quyết 162,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

5

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 thông qua kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

162/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

6

Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng

162/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2019/NQ-HĐND Lâm Đồng,

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

7

Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

162/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2019,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2019/NQ-HĐND Đồng Nai,

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

8

Nghị quyết 162/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

162/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 162,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2018/NQ-HĐND Kiên Giang,

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

9

Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 - 2017

162/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2015/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

10

Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và Biểu mức thu phí tại Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do tỉnh Đồng Nai ban hành

162/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2015,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2015/NQ-UBND Đồng Nai, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

11

Nghị quyết 162/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014 - 2015

162/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2014,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2014/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

12

Nghị quyết 162/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018

162/NQ-CP,Nghị quyết 162 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Hội nghị Chính phủ ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

13

Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Hòa Bình ban hành

162/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2010,Tỉnh Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2010/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

14

Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

162/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2010,Tỉnh Phú Yên,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí cấp bản sao chứng thực,Mức thu lệ phí cấp bản sao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

15

Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

162/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 162,Tỉnh Quảng Nam,phát triển GDĐT Quảng Nam,phát triển lĩnh vực giáo dục Quảng Nam,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

16

Nghị quyết 162/2009/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

162/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2009,Tỉnh Đồng Nai,Hội đồng nhân dân,Chương trình xây dựng nghị quyết,Tỉnh Đồng Nai,Năm 2010,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

17

Nghị quyết 162/2007/NQ-HĐND về sửa đổi một số điểm của Nghị quyết 60/2004/NQ-HĐND về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố do tỉnh Sơn La ban hành

162/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2007,Tỉnh Sơn La,Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã,Cán bộ không chuyên trách cấp xã,Số lượng cán bộ không chuyên trách xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

18

Nghị quyết 162/2006/NQ-HĐND về danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006-2010) do tỉnh Nghệ An ban hành

162/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 162 2006,Tỉnh Nghệ An,Danh mục dự án đầu tư,Kế hoạch 5 năm,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2006/NQ-HĐND Vinh, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

19

Nghị quyết 162/2009/NQ-HĐND12 thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 15 ban hành

162/2009/NQ-HDND12,Nghị quyết 162 2009,Tỉnh Lai Châu,Giá các loại đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2009/NQ-HĐND12 Lai Châu, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

20

Thông báo 162/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

162/TB-VPCP,Thông báo 162 2019,Văn phòng Chính phủ,Làm việc với lãnh đạo,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Thủ tướng làm việc với lãnh đạo ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161