Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33989 công văn

1

Công văn 1615/TCT-CS năm 2019 về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

1615/TCT-CS,Công văn 1615 2019,Tổng cục Thuế,Quyền khai thác khoáng sản,Khai thác khoáng sản,Tài nguyên khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

2

Công văn 1615/BNV-CCVC năm 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

1615/BNV-CCVC,Công văn 1615 2019,Bộ Nội vụ,Bổ nhiệm,Hướng dẫn,Chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/BNV-CCVC V/v hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

3

Công văn 1615/LĐTBXH-VP năm 2018 về rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1615/LDTBXH-VP,Công văn 1615 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

4

Công văn 1615/TCDL-LH về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017 do Tổng cục Du lịch ban hành

1615/TCDL-LH,Công văn 1615 2017,Tổng cục Du lịch,Hướng dẫn viên,Hướng dẫn viên du lịch,Điều kiện hành nghề,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

5

Công văn 1615/TCT-CS năm 2017 về lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

1615/TCT-CS,Công văn 1615,Tổng cục Thuế,Chương trình khuyến mãi lập hóa đơn,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn hàng hóa khuyến mại ,Lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ,Chiết khấu thương mại,Chiết khấu thương mại trên hóa đơn ,Chính sách thuế chương trình khuyến mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

6

Công văn 1615/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

1615/TCHQ-GSQL,Công văn 1615,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan hàng hóa,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Miễn thuế tạm nhập tái xuất,Người khai hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan,Đối tượng miễn thuế nhập khẩu,Phục vụ thi đấu thể thao,Hàng hóa phục vụ thi đấu thể thao ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

7

Công văn 1615/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1615/CT-TTHT,Công văn 1615,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn GTGT,Lập hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn xuất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

8

Công văn 1615/TCHQ-QLRR phúc đáp Công văn 05/CV-MTX đề nghị miễn kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1615/TCHQ-QLRR,Công văn 1615 2013,Tổng cục Hải quan,Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa,Quy định miễn kiểm tra hải quan,Kiểm tra hải quan,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

9

Công văn 1615/QHLA-NV vướng mắc về quản lý hàng tạm nhập - tái xuất do Cục Hải quan tỉnh Long An ban hành

1615/QHLA-NV,Công văn 1615,Tỉnh Long An,Quản lý hàng tạm nhập tái xuất ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1615/HQLA-NV V/v vướng mắc về quản

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

10

Công văn 1615/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1615/LDTBXH-KHTC,Công văn 1615 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hỗ trợ tiền ăn tàu xe ,Tiếp đón thăm hỏi tặng quà ,Người có công,Người có công cách mạng,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/10/2015

Cập nhật: 24/05/2012

11

Công văn 10957/BGTVT-KHĐT năm 2013 triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10957/BGTVT-KHĐT V/v triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; -

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

12

Công văn 1615/TTg-KGVX thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1615/TTg-KGVX,Công văn 1615 2010,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi,Thành viên Ban Chỉ đạo,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1615/TTg-KGVX V/v thay đổi

Ban hành: 08/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

13

Công văn 1615/QLLĐNN-QLLĐ về việc thông báo thực hiện các văn bản mới ban hành do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

1615/QLLDNN-QLLD,Công văn 1615 2009,Cục Quản lý lao động ngoài nướ,Xuất khẩu lao động,Giúp đỡ huyện nghèo,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2009

14

Công văn số 1615/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1615/BHXH-CSXH,Công văn 1615 2009,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1615/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2012

Cập nhật: 12/06/2009

15

Công văn số 1615/BGTVT-KCHT về việc thành lập đường ngang tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1615/BGTVT-KCHT, Công văn 1615, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1615/BGTVT-KCHT V/v: Thành lập đường ngang tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2009

16

Công văn số 1615/BXD-VLXD về việc xác nhận tên và địa điểm dự án xi măng Tây Thanh Hoá do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 12 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1965/UBND-CN ngày 7/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, đề nghị xác nhận dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn, huyện Ngọc Lặc là dự án xi măng Tây Thanh Hoá được xác định trong Quyết định số 108/2005/-TTg ngày

Ban hành: 12/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

17

Công văn số 1615/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ tại Quyết định 117/2007/-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

1615/TCT-CS,Công văn 1615 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1615/TCT-CS V/v miễn, giảm tiền SD đất đối với thân nhân liệt sỹ tại

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2008

18

Công văn số 1615/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp liên doanh do Tổng cục Hải Quan ban hành

1615/TCHQ-KTTT,Công văn 1615 2008,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1615/TCHQ-KTTT V/v Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

19

Công văn số 1615 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thủ tục thu hồi, đổi sản phẩm lỗi thời

1615TCT/DTNN,Công văn 1615TCT 2005,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1615TCT/ĐTNN V/v: Thủ tục thu hồi, đổi sản phẩm lỗi thời Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Công ty TNHH KAO Việt

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn 2224/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nạo vét sông do Tổng cục Thuế ban hành

lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án và thi công xây dựng thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thoát lũ khẩn cấp và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp thì thống nhất với ý

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36