Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 175121 văn bản

161

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1413/QD-UBND,Quyết định 1413 2021,Tỉnh Quảng Bình,Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn,Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Quảng Bình,Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

162

Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ; Các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ

1053/QD-UBND,Quyết định 1053 2021,Thành phố Cần Thơ,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Nội vụ Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban quận huyện Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

163

Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1417/QD-UBND,Quyết định 1417 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 2021,Thủ tục Tổ chức Biên chế Ủy ban cấp huyện tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

164

Quyết định 1142/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021

1142/QD-UBND,Quyết định 1142 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Duy trì quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại cơ quan Đắk Lắk,Cải tiến chất lượng theo ISO 9001 tại cơ quan Đắk Lắk,Quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại cơ quan Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

165

Quyết định 2171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

2171/QD-UBND,Quyết định 2171 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Giao thông Hà Nội 2021,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

166

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

906/QD-UBND,Quyết định 906 2021,Tỉnh Bắc Giang,Phòng chống COVID tại nơi làm việc của cán bộ Bắc Giang,Phòng chống COVID tại nơi làm việc của công chức,Phòng chống Covid tại nơi làm việc của nhân viên Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

167

Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ đối với 04 thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1075/QD-UBND,Quyết định 1075 2021,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục về đầu tư đối tác công tư Sở Kế hoạch Bến Tre,Thủ tục trong lĩnh vực PPP Sở Kế hoạch Bến Tre 2021,Phê duyệt quy trình thủ tục đối tác công tư Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

168

Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

1074/QD-UBND,Quyết định 1074 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lĩnh vực lao động Sở Lao động Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Lao động Bến Tre 2021,Công bố thủ tục lĩnh vực tiền lương Sở Lao động Bến Tre,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

169

Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

909/QD-UBND,Quyết định 909 2021,Tỉnh Bắc Giang,Phòng chống COVID tại nơi làm việc của công nhân Bắc Giang,Phòng chống COVID tại nơi cư trú của người lao động,Phòng chống dịch COVID 19 tỉnh Bắc Giang 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

170

Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

2000/QD-UBND,Quyết định 2000 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Quản lý công sản Sở Tài chính Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tài chính Bình Định 2021,Thủ tục về Quản lý công sản Sở Tài chính Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

171

Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

1174/QD-UBND,Quyết định 1174 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Lâm Đồng,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Lâm Đồng 2021,Quy trình thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

172

Quyết định 517/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021

517/QD-UBND,Quyết định 517 2021,Tỉnh Ninh Bình,Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021,Chương trình xúc tiến đầu tư 2021 Ninh Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

173

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định,Thủ tục về Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

174

Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

1173/QD-UBND,Quyết định 1173 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục chất lượng công trình Sở Xây dựng Lâm Đồng,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng Lâm Đồng 2021,Thủ tục về chất lượng công trình Sở Xây dựng Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

175

Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

911/QD-UBND,Quyết định 911 2021,Tỉnh Sơn La,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Giáo dục Sơn La,Giải quyết thủ tục thi và tuyển sinh Sở Giáo dục Sơn La,Giải quyết thủ tục Lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Sơn La,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

176

Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Bảo hiểm nông nghiệp được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp xã do tỉnh Bình Định ban hành

1993/QD-UBND,Quyết định 1993 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục liên thông về Bảo hiểm nông nghiệp Bình Định,Giải quyết thủ tục Bảo hiểm nông nghiệp Bình Định,Thủ tục hành chính về Bảo hiểm nông nghiệp Bình Định,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

177

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 03 xã của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

515/QD-UBND,Quyết định 515 2021,Tỉnh Bắc Giang,Tạm dừng hoạt động khu công nghiệp Vân Trung,Tạm dừng hoạt động khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang,Cách ly xã hội huyện Việt Yên huyện Yên Dũng Bắc Giang,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

178

Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

894/QD-UBND,Quyết định 894 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về biển Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về biển Ủy ban cấp huyện Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

179

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch Bình Định,Thủ tục Đấu thầu chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Kế hoạch Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

180

Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923) do thành phố Cần Thơ ban hành

1044/QD-UBND,Quyết định 1044 2021,Thành phố Cần Thơ,Dự án đầu tư Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư Cần Thơ,Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Cần Thơ,Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Cần Thơ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215