Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 175062 văn bản

121

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

1377/QD-UBND,Quyết định 1377 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

122

Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số nội dung của Quyết định 2173/QĐ-UBND quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

2242/QD-UBND,Quyết định 2242 2021,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 2173/QĐ-UBND thành phố Hà Nội,Sửa đổi tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm Hà Nội,Sửa đổi tiêu chí về sử dụng năng lượng hiệu quả Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

123

Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

495/QD-UBND,Quyết định 495 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục về đường thủy Sở Giao thông,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Giao thông Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

124

Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1304/QD-UBND,Quyết định 1304 2021,Tỉnh Bình Phước,Công bố quy trình giải quyết thủ tục tỉnh Bình Phước,Quy trình giải quyết thủ tục ngành Khoa học tỉnh Bình Phước,Thủ tục ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

125

Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

250/QD-UBND,Quyết định 250 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao vai trò chính quyền cơ sở Tuyên Quang,Vai trò chính quyền cơ sở trong quản lý an ninh Tuyên Quang,Trách nhiệm chính quyền cơ sở trong quản lý trật tự,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

126

Quyết định 1072/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

1072/QD-UBND,Quyết định 1072 2021,Thành phố Cần Thơ,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

127

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ

1152/QD-UBND,Quyết định 1152 2021,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục phòng chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục hành chính của Công an tỉnh Phú Thọ,Thủ tục phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

128

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục Tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở Giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1449/QD-UBND,Quyết định 1449 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Giáo dục Tiểu học tỉnh Quảng Bình,Thủ tục Giáo dục Tiểu học của Cơ sở Giáo dục Quảng Bình,Công bố thủ tục về Giáo dục Cơ sở Tiểu học tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

129

Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

1433/QD-UBND,Quyết định 1433 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

130

Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1445/QD-UBND,Quyết định 1445 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về văn bằng Phòng Giáo dục Quảng Bình,Công bố thủ tục Phòng Giáo dục Ủy ban huyện Quảng Bình,Công bố thủ tục về chứng chỉ Ủy ban cấp huyện Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

131

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1432/QD-UBND,Quyết định 1432 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Công Thương Ủy ban huyện tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Công Thương Ủy ban thị xã tỉnh Quảng Bình,Thủ tục về Công Thương Ủy ban thành phố tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

132

Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre

1105/QD-UBND,Quyết định 1105 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về biển Ủy ban cấp huyện tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về hải đảo Ủy ban cấp huyện Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

133

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đền 2035

1737/QD-UBND,Quyết định 1737 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt Đề án Phát triển năng lượng tái tạo Đà Nẵng,Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo Đà Nẵng,Phát triển sử dụng năng lượng mới Đà Nẵng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

134

Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính điều chỉnh, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

1177/QD-UBND,Quyết định 1177 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Danh mục thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

135

Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

1244/QD-UBND,Quyết định 1244 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Tiền Giang 2021,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tiền Giang,Thủ tục về biển và hải đảo Sở Tài nguyên Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

136

Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

896/QD-UBND,Quyết định 896 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về công trình xây dựng tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Yên Bái 2021,Thủ tục về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

137

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

1426/QD-UBND,Quyết định 1426 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Tổ chức phi Chính Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Thủ tục Tổ chức phi Chính Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

138

Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

960/QD-UBND,Quyết định 960 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục Tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Cà Mau,Cơ chế một cửa về Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Cà Mau,Thủ tục về Tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

139

Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt, công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

925/QD-UBND,Quyết định 925 2021,Tỉnh Hà Giang,Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh,Mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh Hà Giang,Công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

140

Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

2224/QD-UBND,Quyết định 2224 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông Hà Nội,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Giao thông Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182