Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 175121 văn bản

81

Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

1460/QD-UBND,Quyết định 1460 2021,Tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Nông nghiệp Quảng Nam 2021,Thủ tục Khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Thủ tục Khoa học Môi trường Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

82

Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

564/QD-UBND,Quyết định 564 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình,Cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

83

Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

432/QD-UBND,Quyết định 432 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2021,Thủ tục Khoa học Công nghệ Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

84

Quyết định 1455/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam

1455/QD-UBND,Quyết định 1455 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý người từ địa phương có dịch bệnh Covid 19,Quản lý người từ địa phương có Covid 19 đến Quảng Nam,Người từ địa phương có dịch Covid 19 đến Quảng Nam,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

85

Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

772/QD-UBND,Quyết định 772 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục về biển hải đảo Sở Tài nguyên Quảng Ngãi,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục về biển và hải đảo Ủy ban cấp huyện Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

86

Quyết định 1836/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

87

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở, các chi cục, các phòng và tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

538/QD-UBND,Quyết định 538 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Số lượng cấp phó các phòng thuộc Sở Nông nghiệp,Số lượng cấp phó của người đứng đầu thuộc Sở Nông nghiệp,Số lượng cấp phó thuộc Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

88

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2021 về Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi Cục thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và

328/QD-UBND,Quyết định 328 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,Vị trí chức năng của chi Cục Chăn nuôi Tuyên Quang,Bổ sung nhiệm vụ Chi Cục thủy lợi tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

89

Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

976/QD-UBND,Quyết định 976 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về đường thủy Sở Giao thông Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Giao thông Ninh Thuận 2021,Thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

90

Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

1790/QD-UBND,Quyết định 1790 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch Thanh Hóa 2021,Công bố thủ tục về đấu thầu Sở Kế hoạch Thanh Hóa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

91

Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2380/QD-UBND,Quyết định 2380 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục Khoa học Công nghệ Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội 2021,Thủ tục về Khoa học Môi trường Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

92

Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

884/QD-UBND,Quyết định 884 2021,Tỉnh Cao Bằng,Công bố thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Cao Bằng,Công bố thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Cao Bằng,Giải quyết thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Cao Bằng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

93

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bảng phân loại đường bộ các tuyến đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ

1449/QD-UBND,Quyết định 1449 2021,Tỉnh Quảng Nam,Bảng phân loại các tuyến đường huyện tỉnh Quảng Nam,Bảng phân loại các tuyến đường đô thị tỉnh Quảng Nam,Bảng phân loại để xác định giá cước vận tải Quảng Nam,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

94

Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

550/QD-UBND,Quyết định 550 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Đề án sắp xếp bộ máy của Thanh tra Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

95

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

533/QD-UBND,Quyết định 533 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục về báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

96

Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

423/QD-UBND,Quyết định 423 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học,Công bố thủ tục của Sở Khoa học Ninh Bình 2021,Công bố thủ tục an toàn bức xạ Sở Khoa học Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

97

Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, cơ quan Công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình

1513/QD-UBND,Quyết định 1513 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Trẻ em cơ quan Lao động Quảng Bình,Công bố thủ tục về Trẻ em cơ quan Công an Quảng Bình,Công bố thủ tục về Trẻ em Ủy ban cấp xã tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

98

Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

953/QD-UBND,Quyết định 953 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

99

Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của

2308/QD-UBND,Quyết định 2308 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Hà Nội,Công bố thủ tục Công chức viên chức Sở Nội vụ Hà Nội,Công bố thủ tục về Tổ chức hành chính Sở Nội vụ Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

100

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

1499/QD-UBND,Quyết định 1499 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Việc làm Sở Lao động tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Quảng Bình 2021,Thủ tục lĩnh vực Việc làm Sở Lao động tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215