Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 175114 văn bản

61

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

1198/QD-UBND,Quyết định 1198 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Khoa học Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Cần Thơ,Thủ tục hành chính của Sở Khoa học Cần Thơ 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

62

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học,Công bố thủ tục của Sở Khoa học Vĩnh Long 2021,Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

63

Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

2290/QD-UBND,Quyết định 2290 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về văn bằng Sở Giáo dục Bình Định,Công bố thủ tục về chứng chỉ Sở Giáo dục Bình Định,Công bố thủ tục Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

64

Quyết định 337/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

337/QD-UBND,Quyết định 337 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 2021,Kế hoạch phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

65

Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

336/QD-UBND,Quyết định 336 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Đề án thu hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Thu hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2025,Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 2025,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

66

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

437/QD-UBND,Quyết định 437 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục Ủy ban tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục Ủy ban cấp huyên tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục Ủy ban cấp xã tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

67

Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

1014/QD-UBND,Quyết định 1014 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục của Sở Nông nghiệp Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về thủy sản Sở Nông nghiệp Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

68

Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

1360/QD-UBND,Quyết định 1360 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Vị trí Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học tỉnh Đắk Lắk,Cchức năng Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học,Quyền hạn Trung tâm Ứng dụng Khoa học tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

69

Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

1122/QD-UBND,Quyết định 1122 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục An toàn bức xạ Sở Khoa học tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục An toàn hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Sơn La,Thủ tục An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

70

Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

2204/QD-UBND,Quyết định 2204 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về công sản Sở Tài chính tỉnh Bình Định,Thủ tục Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tài chính tỉnh Bình Định 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

71

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

997/QD-UBND,Quyết định 997 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Ninh Thuận 2021,Giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

72

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

570/QD-UBND,Quyết định 570 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp bộ máy Sở Lao động Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Lao động Ninh Bình,Cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế Sở Lao động Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

73

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

571/QD-UBND,Quyết định 571 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp bộ máy của Văn phòng Ủy ban tỉnh Ninh Bình,Kiện toàn bộ máy của Văn phòng Ủy ban tỉnh Ninh Bình,Đề án sắp xếp biên chế của Văn phòng Ủy ban Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

74

Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

572/QD-UBND,Quyết định 572 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin Ninh Bình,Ccơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Thông tin Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

75

Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

1603/QD-UBND,Quyết định 1603 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch Quảng Bình,Thủ tục Đấu thầu chọn nhà đầu tư Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Quảng Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

76

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh và Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

1242/QD-UBND,Quyết định 1242 2021,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục thi tuyển sinh Sở Giáo dục Phú Thọ,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ 2021,Thủ tục về Dịch vụ công trực tuyến Sở Giáo dục Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

77

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Điểm c, Điểm d Mục 3 Phần II; Điểm a Mục 3 Phần III, Điểm b Mục 4 Phần III của Kế hoạch Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021 kèm theo Quyết định 2439/QĐ-UBND

1185/QD-UBND,Quyết định 1185 2021,Thành phố Cần Thơ,Điều chỉnh Quyết định 2439/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ,Điều chỉnh Kế hoạch vận tải hành khách công cộng Cần Thơ,Phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt Cần Thơ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

78

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

569/QD-UBND,Quyết định 569 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp bộ máy biên chế của Sở Công Thương Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

79

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng

1893/QD-UBND,Quyết định 1893 2021,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế phối hợp quản lý Âu thuyền thành phố Đà Nẵng,Quy chế phối hợp quản lý Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng,Phối hợp quản lý Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

80

Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

1460/QD-UBND,Quyết định 1460 2021,Tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Nông nghiệp Quảng Nam 2021,Thủ tục Khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Thủ tục Khoa học Môi trường Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171