Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 175627 văn bản

41

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

1519/QD-UBND,Quyết định 1519 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Vĩnh Long 2021,Thủ tục lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Vĩnh Long,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

42

Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

2051/QD-UBND,Quyết định 2051 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp 2021,Thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

43

Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phòng cháy và chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

2049/QD-UBND,Quyết định 2049 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quy chế Phòng chữa cháy tại Kho Lưu trữ tỉnh Đồng Nai,Phòng cháy chữa cháy tại Kho Lưu trữ tỉnh Đồng Nai,Phòng chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

44

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

1288/QD-UBND,Quyết định 1288 2021,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

45

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Hòa Bình,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Hòa Bình 2021,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

46

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

460/QD-UBND,Quyết định 460 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

47

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

1171/QD-UBND,Quyết định 1171 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

48

Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

1063/QD-UBND,Quyết định 1063 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam tỉnh Điện Biên,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Điện Biên 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

49

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Thành phố Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Kế hoạch Thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

50

Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1521/QD-UBND,Quyết định 1521 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính đầu tư tại Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

51

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

1503/QD-UBND,Quyết định 1503 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp,Giá chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị,Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nông nghiệp Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

52

Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

2631/QD-UBND,Quyết định 2631 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục Năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Hà Nội,Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học Hà Nội,Công bố thủ tục Hoạt động khoa học Sở Khoa học Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

53

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

1169/QD-UBND,Quyết định 1169 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

54

Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

2054/QD-UBND,Quyết định 2054 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa 2021,Công bố thủ tục về công chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

55

Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

1266/QD-UBND,Quyết định 1266 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

56

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên

630/QD-UBND,Quyết định 630 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính bảo vệ thực vật,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

57

Quyết định 2019/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

2019/QD-UBND,Quyết định 2019 2021,Tỉnh Đồng Nai,Tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch tuyển dụng công chức 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

58

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1422/QD-UBND,Quyết định 1422 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Sóc Trăng,Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng 2021 2030,Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

59

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

1465/QD-UBND,Quyết định 1465 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Thủ tục về lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Thủ tục theo cơ chế một cửa Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

60

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2590/QD-UBND,Quyết định 2590 2021,Thành phố Hà Nội,Phương án đơn giản hóa thủ tục Sở Nông nghiệp Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171