Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 175597 văn bản

21

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

1615/QD-UBND,Quyết định 1615 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1615/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 01 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

22

Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư

1615/QD-LDTBXH,Quyết định 1615 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Vị trí công viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo,Người không được thành lập công ty sau khi thôi giữ chức vụ,Công viên chức không là lãnh đạo chuyển đổi công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

23

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT năm 2018 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1615/QD-BTTTT,Quyết định 1615 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Nguyên tắc phân công công việc,Phân công công việc,Phân công công việc Bộ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

24

Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1615/QD-LDTBXH,Quyết định 1615 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phục hồi chức năng,Đề án trợ giúp xã hội ,Phục hồi chức năng,Trợ giúp xã hội,Người tâm thần,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

25

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services – US0106 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1615/QD-BTTTT,Quyết định 1615 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng thử nghiệm,Phòng thử nghiệm Curtis Straus LLC ,Thừa nhận phòng thử nghiệm ,Phòng thử nghiệm viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

26

Quyết định 1615/QĐ-TTg năm 2015 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1615/QD-TTg,Quyết định 1615 2015,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

27

Quyết định 1615/QĐ-BTP sửa đổi Quyết định 535/-BTP về phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

1615/QD-BTP,Quyết định 1615 2015,Bộ Tư pháp,Đơn vị xây dựng văn bản,Phân công xây dựng văn bản,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

28

Quyết định 1615/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1615/QD-CTN,Quyết định 1615 2015,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

29

Quyết định 1615/QĐ-BGTVT năm 2015 Phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1615/QD-BGTVT,Quyết định 1615 2015,Bộ Giao thông vận tải,Đổi mới cơ chế hoạt động ,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,Giáo dục BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1615/QĐ

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

30

Quyết định 1615/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1615/QD-TTg,Quyết định 1615 2013,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

31

Quyết định 1615/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

1615/QD-CT,Quyết định 1615 2012,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính ,Thẩm quyền giải quyết,Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

32

Quyết định 1615/QĐ-TCHQ năm 2011 về tuyển dụng công chức vào Cục Hải quan tỉnh Bình Dương do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1615/QD-TCHQ,Quyết định 1615 2011,Tổng cục Hải quan,Tuyển dụng công chức,Cục Hải quan tỉnh Bình Dương,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

33

Quyết định 1615/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 tập thể và 28 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1615/QD-TTg,Quyết định 1615 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1615/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 27/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

34

Quyết định 1615/QĐ-CT-THNVDT năm 2008 bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

1615/QD-CT-THNVDT,Quyết định 1615 2008,Thành phố Hà Nội,Bảng giá tối thiểu xe ô tô,Bổ sung,Điều chỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

35

Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1615/2003/QD-UB,Quyết định 1615 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh nhân sự,Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn,Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Quyết định 1615/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, xét duyệt hồ sơ xin địa điểm xây dựng, duyệt quy hoạch chi tiết, giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1615/2002/QD-UB,Quyết định 1615 2002,Tỉnh Quảng Ninh,Quy hoạch chi tiết,Trình tự thủ tục,Giao đất,Thuê đất,Thu hồi đất,Chuyển mục đích sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 17/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

37

Quyết định 1615/QĐ-UB năm 1995 ban hành Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

định số 1615/QĐ-UB ngày 12 thánh 6 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội) I/ QUY ĐỊNH CHUNG 1/ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp bao gồm đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm,

Ban hành: 12/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

38

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

923/QD-UBND,Quyết định 923 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố bổ sung thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bổ sung thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bổ sung danh mục thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

39

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục về văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố thủ tục về Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

40

Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

2391/QD-UBND,Quyết định 2391 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Bình Định,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bình Định 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171