Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 175627 văn bản

201

Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

1097/QD-UBND,Quyết định 1097 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Lao động Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

202

Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

944/QD-UBND,Quyết định 944 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Công bố thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

203

Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

771/QD-UBND,Quyết định 771 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Điện Biên 2021,Thủ tục lĩnh vực việc làm Sở Lao động tỉnh Điện Biên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

204

Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

713/QD-UBND,Quyết định 713 2021,Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông,Thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông,Giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

205

Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

727/QD-UBND,Quyết định 727 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quy trình thủ tục về Lao động Sở Lao động Đắk Nông,Thủ tục về Lao động Sở Lao động tỉnh Đắk Nông,Quy trình thủ tục lĩnh vực Lao động Sở Lao động Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

206

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Lao động, tiền lương, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

1233/QD-UBND,Quyết định 1233 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục về Lao động tiền lương Sở Lao động tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Đắk Lắk 2021,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

207

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

740/QD-UBND,Quyết định 740 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi,Danh mục thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi,Thủ tục được sửa đổi Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

208

Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

1389/QD-UBND,Quyết định 1389 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục cấp huyện về đất đai Sở Tài nguyên Quảng Nam,Giải quyết thủ tục về đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam 2021,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

209

Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

984/QD-UBND,Quyết định 984 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục về Việc làm Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Thủ tục lĩnh vực Việc làm Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Cơ chế một cửa lĩnh vực Việc làm Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

210

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch trồng rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch trồng cây xanh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch trồng cây xanh phân tán tỉnh Đắk Lắk,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

211

Quyết định 987/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

987/QD-UBND,Quyết định 987 2021,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

212

Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1904/QD-UBND,Quyết định 1904 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông,Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông Hồ Chí Minh,Chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

213

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

728/QD-UBND,Quyết định 728 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

214

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ninh,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------

Ban hành: 22/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

215

Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tạm thời mức hỗ trợ cho cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định

1095/QD-UBND,Quyết định 1095 2021,Tỉnh Nam Định,Mức hỗ trợ cơ sở cách ly tập trung phòng chống COVID 19,Hỗ trợ cơ sở cách ly phòng chống COVID 19 Nam Định,Mức hỗ trợ cho cơ sở cách ly tập trung Nam Định,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

216

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2021,Tỉnh Bình Phước,Quy chế tổ chức của Hội đồng Thi đua tỉnh Bình Phước,Quy chế của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bình Phước,Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

217

Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

1081/QD-UBND,Quyết định 1081 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Khoa học Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

218

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

233/QD-UBND,Quyết định 233 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

219

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

236/QD-UBND,Quyết định 236 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

220

Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1320/QD-UBND,Quyết định 1320 2021,Tỉnh Bình Phước,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước,Công bố thủ tục của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước 2021,Thủ tục tại Trung tâm hành chính Sở Ngoại vụ Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171