Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 1670 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8873:2012 về xi măng nở

(MKN), %, không lớn hơn 4,0 4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) (1), %, không lớn hơn 0,6 (1) Áp dụng khi xi măng sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) tính theo công thức: % (Na2O) = %Na2O + 0,658 %

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

182

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000 về tiêu chuẩn rau quả - Tương ớt (xốt ớt)

Muối ăn: Theo tiêu chuẩn TCVN 3974 - 84. 2.1.6. Axit axêtic: Dùng cho thực phẩm. 2.1.7. Các chất phụ gia thực phẩm: Theo quyết định số 867 - 1998/ - BYT của Bộ Y Tế ngày 04 / 4 /1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Tiêu chuẩn cảm quan. 2.2.1. Màu sắc: Màu đỏ hơi sẫm, hoặc

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7028:2002 về sữa tươi tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

0,05 4.4.2 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng thuốc thú y của sữa tươi tiệt trùng: Theo quyết định 867/1998/-BYT. 4.5 Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa tươi tiệt trùng, được qui định trong bảng 4. Bảng 4 – Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa tươi tiệt trùng Tên chỉ tiêu Mức cho

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀ NỘI – 2008 LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới độ cao QCVN 11: 2008/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Quyết định số 11/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở rà soát và chuyển

Ban hành: 18/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 573:2003 về tiêu chuẩn dứa lạnh đông IQF

lượng: (đã bỏ hoa, cuống). Dứa Queen: Không nhỏ hơn 450 gam. Dứa Cayen: Không nhỏ hơn 600 gam. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Theo quyết định số 867/1998/-BYTcủa Bộ trưởng Bộ Y Tế ngày 04-04-1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” 2.2. Yêu cầu thành phẩm 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

187

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/2008/-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và công tác quản lý đối với thóc bảo quản đổ rời

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

189

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2002 về rượu mùi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

pha chế từ cồn thực phẩm. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử. TCVN 1052 :

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7042:2002 về bia hơi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

bia hơi, không đóng chai, không đóng lon. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 1329/2002/BYT/: "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7041:2002 về đồ uống pha chế sẵn không cồn - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đồ uống pha chế sẵn không cồn. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại nước khoáng, nước tinh lọc. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7045:2002 về rượu vang - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

vang. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử. TCVN 3217 : 1979 Rượu. Phân tích cảm

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

nghe nhìn, đèn chiếu, cabin dịch, thiết bị che ánh sáng và phải được cách âm. 7.8.6.6. Phòng họp lớn được thiết kế theo yêu cầu sử dụng của liên cơ quan và được phê duyệt trong Báo cáo đầu tư. Qui mô phòng họp lớn không lớn hơn 200 chỗ. Trong phòng họp lớn nên trang bị bàn viết. Đối với các cơ quan ngang Bộ, UBND Tỉnh, Thành phố được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

195

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 463:2001 về cây giống cây có múi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN463:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN463:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống cây có múi ,10 TCN 463:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 463:2001 CÂY GIỐNG CÂY CÓ MÚI The planting materials of citrus (Ban hành theo quyết định số: 108//BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 15/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 473:2001 về cây giống xoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN473:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN473:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống xoài , 10 TCN 473:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 473:2001 CÂY GIỐNG XOÀI The planting materials of mango (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 474:2001 về cây giống chôm chôm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN474:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN474:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống chôm chôm,10 TCN 474:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 474:2001 CÂY GIỐNG CHÔM CHÔM The planting materials of rambutan (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 477:2001 về cây giống sầu riêng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN477:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN477:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống sầu riêng,10 TCN 477:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 477:2001 CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG The planting materials of durian (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:1991 (ISO 5507-1982) về hạt có dầu - Tên gọi do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 343/ ngày 11 tháng 6 năm 1991. HẠT CÓ DẦU TÊN GỌI Oilseeds Nomenclature 1. Tiêu chuẩn này đưa ra tên thực vật học (tên Latinh) những loài chủ yếu của cây có dầu, cũng như tên gọi tương ứng (bằng tiếng Việt, Anh, Pháp và Nga) của nguyên liệu

Ban hành: 11/06/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-15:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất giống thủy sản - điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nhận hợp quy về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 4.1.2. Các tổ chức chứng nhận hợp quy là các tổ chức

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11