Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1615/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1670 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-5:2008 (CISPR 16-1-5 : 2003) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 1-5: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Vị trí thử nghiệm hiệu chuẩn anten trong dải tần từ 30 MHz đến 1000 MHz

TCVN6989-1-5:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6989-1-5:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6989-1-5 : 2008 CISPR 16-1-5 : 2003 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỄU VÀ MIỄN NHIỄM TẦN SỐ RAĐIÔ – PHẦN 1-5: THIẾT BỊ ĐO NHIỄU VÀ MIỄN NHIỄM TẦN SỐ RAĐIÔ – VỊ TRÍ THỬ NGHIỆM HIỆU CHUẨN ANTEN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8755:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Cây trội

gốc cành> 1/3 đường kính thân tại vị trí phân cành) 1 điểm - Cành lớn (đường kính gốc cành =1/4-1/3 đường kính thân tại vị trí phân cành) 2 điểm - Cành trung bình (đường kính gốc cành =1/6-1/5 đường kính thân tại vị trí phân cành) 3 điểm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1059/2001/-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. QCVN 62:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETS 300 067 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 62:2011/BTTTT  do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12031:2018 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

là lưu lượng của khí hiệu chuẩn cần được pha loãng trong giai đoạn 1. qc2 là lưu lượng của khí hiệu chuẩn cần được pha loãng trong giai đoạn 2. qd là lưu lượng chất pha loãng. qd1 là lưu lượng của khí pha loãng trong giai đoạn 1. qd2 là lưu lượng của khí pha loãng trong giai đoạn 2. s là nồng độ lý thuyết (ppm) của hợp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12269:2018 về Biển chỉ dẫn đường sắt đô thị

định số 921/-BGTVT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ Guidance Signs For Urban Railways 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về biển chỉ dẫn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5857:2017 về Đá quý - Phương pháp đo chiết suất

1,590 đến 1,596 0,001 Ekanit 1,587 đến 1,627 0,023 đến 0,032 Herdenit 1,586 đến 1,615 0,028 đến 0,030 Colemanit 1,586 đến 1,605 0,019 Howlit

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-241:2006 về thiết bị điện thoại dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

chuẩn Ngành TCN 68-241: 2006 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 27/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn TCN 68-241: 2006 được ban hành song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

13

Tiêu chuẩn ngành TCN68-204:2001 về thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu - GMDSS - Thiết bị Radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Phạm Bảo Sơn, các cán bộ nghiên cứu của Phòng nghiên cứu kỹ thuật vô tuyến, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và một số cán bộ kỹ thuật khác trong Ngành. Tiêu chuẩn TCN 68 - 204: 2001 do Vụ  Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001.

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 117:1999 về Cửa van cung - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật

chuẩn: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Theo Quyết định số 59/1999--BNN-KHCN ngày 01 tháng 04 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). CỬA VAN CUNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT RADIAL GATES - Design, manufacture, assemble, acceptance and transfer - Technical

Ban hành: 01/04/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT về Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

hiện ở đầu ra 50 Ω của máy phát sử dụng một máy thu hoặc máy phân tích phổ với độ rộng băng thông của nó cài đặt giữa 100 kHz và 120 kHz hoặc cài đặt gần nhất của nó, trên các dải tần sau: Từ 108 MHz đến 137 MHz, từ 156 MHz đến 161,5 MHz, từ 406,0 MHz đến 406,1 MHz và từ 1 525 MHz đến 1 610 MHz. 2.3.7.3. Giá trị yêu cầu Không có

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64