Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1611/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176676 văn bản

1

Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1611/QD-TTg,Quyết định 1611 2019,Thủ tướng Chính phủ,Lâm nghiệp,Hội đồng thẩm định,Hội đồng thẩm định Quy hoạch ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

2

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

3

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

4

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí xác định cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

5

Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1076/-TTg về phê duyệt Đề án "Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

1611/QD-BGDDT,Quyết định 1611 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác giáo dục thể chất ,Giáo dục thể chất,Giáo dục thể chất trong nhà trường,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

6

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2017,Thành phố Hà Nội,Ban quản lý rừng phòng hộ,Tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ,Thành lập ban quản lý,Rừng phòng hộ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

7

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2016,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

8

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

9

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Tỉnh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

10

Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1611/QD-BGDDT,Quyết định 1611 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giảng viên cao cấp ,Đào tạo giảng viên,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Chương trình bồi dưỡng giảng viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

11

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kinh phí lập Đề án “Chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030”

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

12

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

13

Quyết định 1611/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

1611/QD-CTN,Quyết định 1611 2015,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân cư trú tại Nhật Bản ,Công dân cư trú nước ngoài,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

14

Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1611/QD-TTg,Quyết định 1611 2014,Thủ tướng Chính phủ,cổ phần hóa Công ty ,Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty mẹ ,Tổng công ty Hàng không Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

15

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ theo Chỉ thị 689/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tàu cá bị nước ngoài bắt giữ,Ngư dân bị nước ngoài bắt giữ ,Chỉ thị 689/CT-TTg ,Giải pháp ngăn chặn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

16

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2012 hủy bỏ Quyết định 03/2012/-UBND quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2012,Tỉnh Quảng Nam,Mức hỗ trợ,Kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã ,Người hoạt động không chuyên trách xã,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

17

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

1611/QD-UBND,Quyết định 1611,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi thủ tục hành chính,Lĩnh vực đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1611/QĐ

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

18

Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1611/QD-TTg,Quyết định 1611 2011,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm Vệ tinh Quốc gia ,Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

19

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2009,Tỉnh Trà Vinh,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Lao động thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

20

Quyết định 1611/QĐ-BTNMT năm 2009 giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1611/QD-BTNMT,Quyết định 1611 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giao Tổng cục Quản lý đất đai,In quản lý phát hành,Phôi giấy chứng nhận,Quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Tài sản gắn liền với đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122