Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 161/2018/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9624 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-161:2014/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh thối loét cà chua Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-161:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-161:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 161 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH THỐI LOÉT CÀ CHUA CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

4

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-161:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-161:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-161:2006,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Cáp thông tin,Trạm thu phát vô tuyến,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-161:2006 (Soát xét lần 1) PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 161:2000 về hàm lượng chì trong thủy sản - phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN161:2000,Tiêu chuẩn ngành 28TCN161:2000,Bộ Thuỷ sản,28TCN161:2000,Hàm lượng chì trong thủy sản,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 161:2000 HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG THỦY SẢN - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Lead in fish - Method

Ban hành: 28/07/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12393:2018 về Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12393:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12393:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12393:2018 BÊ TÔNG CỐT SỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Fiber-Reinforced Concrete - Specification and test methods Lời nói đầu TCVN 12393:2018 được biên soạn dựa trên ASTM C1116/C1116M-10a (2015). TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9286:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9286:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9286:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9286:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total copper content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9286:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9287:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9287:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9287:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9287:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total cobalt content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9287:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9283:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9283:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9283:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9283:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN VÀ SẮT TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total molipdenum and iron content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9284:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9284:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9284:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9284:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total calcium content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9285:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9285:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9285:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9285:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MAGIE TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total magnesium content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12598:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

TCVN12598:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12598:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12598:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI VÀ MAGIÊ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Fertilizers - Determination of total calcium and magnesium content by volumetric method Lời nói đầu TCVN 12598:2018 do Viện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8856:2018 về Phân diamoni phosphat (DAP)

TCVN8856:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8856:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8856:2018 PHÂN DIAMONI PHOSPHAT (DAP) Diamonium phosphate fertilizer (DAP) Lời nói đầu TCVN 8856:2018 thay thế TCVN 8856.2012. TCVN 8856:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4440:2018 về Phân supe phosphat đơn

TCVN4440:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4440:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4440:2018 PHÂN SUPE PHOSPHAT ĐƠN Single super phosphate fertilizers Lời nói đầu TCVN 4440:2018 thay thế TCVN 4440:2004. TCVN 4440:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8560:2018 về Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

TCVN8560:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8560:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8560:2018 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI HỮU HIỆU Fertilizers - Method for determination of available potassium Lời nói đầu TCVN 8560:2018 thay thế TCVN 8560:2010. TCVN 8560:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5815:2018 về Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

TCVN5815:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5815:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5815:2018 PHÂN HỖN HỢP NPK - PHƯƠNG PHÁP THỬ NPK mixed fertilizer- Test method Lời nói đầu TCVN 5815:2018 thay thế TCVN 5815:2001. TCVN 5815:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1078:2018 về Phân lân nung chảy

TCVN1078:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1078:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1078:2018 PHÂN LÂN NUNG CHẢY Fused phosphate fertilizers Lời nói đầu TCVN 1078:2018 thay thế TCVN 1078:1999. TCVN 1078:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12196:2018 về Công trình thủy lợi - Thí nghiệm mô hình vật lý sông

TCVN12196:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12196:2018,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12196:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ SÔNG Hydraulic structures - Physical model test of rivers Lời nói đầu TCVN 12196:2018 do Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12300:2018 về Phụ gia cuốn khí cho bê tông

TCVN12300:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12300:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12300:2018 PHỤ GIA CUỐN KHÍ CHO BÊ TÔNG Air-entraining admixtures for concrete Lời nói đầu TCVN 12300:2018 được biên soạn dựa trên ASTM C260/C260M (2016), ASTM C233/C233M-14 và ASTM C666/C666M-15 TCVN 12300:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12001:2018 (ASTM D3826-98) về Chất dẻo có khả năng phân hủy - Polyetylen và polypropylene - Xác định điểm phân hủy cuối cùng sử dụng phép thử kéo

TCVN12001:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12001:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12001:2018 ASTM D3826-98 CHẤT DẺO CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY - POLYETYLEN VÀ POLYPROPYLENE - XÁC ĐỊNH ĐIỂM PHÂN HỦY CUỐI CÙNG SỬ DỤNG PHÉP THỬ KÉO Standard Practice for Determining Degradation End Point in Degradable

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250