Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 161/2018/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57700 công văn

1

Công văn 161/MT-SKHC năm 2021 về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

161/MT-SKHC,Công văn 161 2021,Cục quản lý môi trường Y tế,Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử Quốc gia,Tăng cường khử khuẩn phục vụ bầu cử Quốc gia,Đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

2

Công văn 161/LĐCP năm 2019 về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/LDCP,Công văn 161 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa,Ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra,Giải quyết ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra,Tài nguyên - Môi trường NGUYỄN XUÂN PHÚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 161

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

3

Công văn 161/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

161/TCHQ-CNTT,Công văn 161 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia,Triển khai thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia,Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

4

Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5949/UBND-KT,Công văn 5949 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP Hà Nội,Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

5

Công văn 161/ĐKKD-GS năm 2020 về doanh nghiệp không thực hiện thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do không tìm được văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành

nghiệp được quy định tại Điều 31, 32 Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Chương VI Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

6

Công văn 161/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-VP do Bộ Xây dựng ban hành

161/BXD-QLN,Công văn 161 2018,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ người có công về nhà ở,Người có công,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

7

Công văn 161/TCHQ-GSQL năm 2018 về kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng do Tổng cục Hải quan ban hành

161/TCHQ-GSQL V/v kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2093/HQLC-NV ngày 21/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đính kèm công văn số 25/TB-HP ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH Hoa

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

8

Công văn 161/LĐTBXH-TTTT báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

161/LDTBXH-TTTT,Công văn 161 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Dịch vụ công trực tuyến,Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4,Báo cáo tình hình thực hiện,Hệ thống dịch vụ công trực tuyến,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

9

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

10

Công văn 161/VP đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

161/VP,Công văn 161,Tỉnh Bạc Liêu,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Đính chính Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND,Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

11

Công văn 161/BXD-KTXD năm 2015 xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

161/BXD-KTXD,Công văn 161,Bộ Xây dựng, Thi công xây dựng công trình, Quyết toán hợp đồng thi công,Hợp đồng thi công xây dựng,Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

12

Công văn 161/BHXH-THU về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

161/BHXH-THU,Công văn 161 2015,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thu bảo hiểm y tế,Phương thức thu bảo hiểm y tế,Đại lý thu bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

13

Công văn 161/SXD-HĐXD năm 2014 thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

161/SXD-HDXD,Công văn 161,Tỉnh Bắc Giang,Nghiệm thu công trình,quản lý chất lượng nghiệm thu công trình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

14

Công văn 161/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu xe ôtô của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Công ty gang thép Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

161/VPCP-KTTH,Công văn 161 2013,Văn phòng Chính phủ,Thuế nhập khẩu,Mức thuế nhập khẩu xe ôtô,Nhập khẩu xe ôtô,Dự án mở rộng,Dự án mở rộng giai đoạn 2,Công ty Gang thép Thái Nguyên,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

15

Công văn 161/BXD-KTXD thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

161/BXD-KTXD,Công văn 161,Bộ Xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/BXD-KTXD V/v: thanh toán hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

16

Công văn 161/BXD-KHCN xác nhận thủ tục chứng nhận ISO 14001:2004 khi nhập khẩu kính xây dựng của Guardian sản xuất trong khu công nghiệp ở Thái Lan đã có chứng nhận ISO 14001:2004 do Bộ Xây dựng ban hành

161/BXD-KHCN,Công văn 161 2012,Bộ Xây dựng,Nhập khẩu kính xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/BXD-KHCN V/v: Xác nhận thủ tục chứng nhận ISO 14001:2004 khi nhập

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

17

Công văn 161/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

161/BXD-KTXD,Công văn 161,Bộ Xây dựng,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 161/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 19 tháng 9

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

18

Công văn 161/BNN-KH về chuẩn bị và phê duyệt đầu tư các dự án thuộc Chương trình giống giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

161/BNN-KH,Công văn 161 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/BNN-KH V/v: Chuẩn bị và phê duyệt đầu tư các dự án thuộc

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2011

19

Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

161/GSQL-GQ3,Công văn 161,Cục Giám sát quản lý về hải quan,thủ tục hải quan chuyển cảng,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/GSQL-GQ3 V/v thủ

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

20

Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

161/TDC-TCCB,Công văn 161 2010,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Đơn vị trực thuộc,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250