Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 161/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25111 văn bản

1

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND về Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

161/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Hà Tĩnh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2015/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 12/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

2

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND Quy định kinh phí duy trì hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

161/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

3

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

161/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2015,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2015/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

4

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

161/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2015,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2015/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

5

Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

6

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

7

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

8

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, số người làm việc trong hội có tính chất đặc thù và số lượng lao động Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

9

Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

161/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2019,Tỉnh Hòa Bình,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2019/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

10

Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

161/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2019,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2019/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

11

Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

161/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2018/NQ-HĐND Kiên Giang,

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

12

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Hà Giang,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

13

Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020) do Chính phủ ban hành

161/NQ-CP,Nghị quyết 161 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Đất quốc phòng ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

14

Nghị quyết 161/2014/NQ-HĐND17 thông qua đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

161/2014/NQ-HDND17,Nghị quyết 161,Tỉnh Bắc Ninh,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

15

Nghị quyết 161/2011/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

161/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2011,Tỉnh Hải Dương,Quy hoạch bảo vệ môi trường ,Quy hoạch bảo vệ rừng,Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ,Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Quỹ bảo vệ và phát triển rừng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

16

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2007 bãi bỏ Nghị quyết 74/2003/NQ-HĐND về chính sách đối với công chức dự bị do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-HĐND Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

17

Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện của tỉnh Phú Yên ban hành

161/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2010,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2010/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

18

Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 23 ban hành

161/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2010,Tỉnh Quảng Nam,Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2010/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 22

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

19

Nghị quyết 161/2009/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

161/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2009,Tỉnh Đồng Nai,Thu phí bảo vệ môi trường,Chất thải rắn,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

20

Nghị quyết 161/2009/NQ-HQND về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Điện Biên ban hành

161/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 161,Tỉnh Điện Biên,Mức chi kiểm tra văn bản ,chi cho công tác kiểm tra văn bản,Công tác kiểm tra văn bản,Mức chi hỗ trợ kiểm tra văn bản ,Mức chi xây dựng văn bản Điện Biên ,mức chi kiểm tra văn bản Điện Biên ,mức chi hỗ trợ Đi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116