Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/TB-ĐKT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27230 công văn

1

Công văn 4797/BCT-DKT năm 2020 về cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công thương ban hành

4797/BCT-DKT,Công văn 4797 2020,Bộ Công thương,Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp,Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề,Chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

2

Công văn 9476/BCT-DKT năm 2018 về kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công Thương ban hành

9476/BCT-DKT,Công văn 9476 2018,Bộ Công thương,Kinh doanh than,Hoạt động sản xuất kinh doanh than ,Quản lý nhà nước kinh doanh than ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

3

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

16/BYT-TB-CT,Công văn 16 2019,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

4

Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

16/TANDTC-HTQT,Công văn 16 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thực hiện tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thực hiện tố tụng hành chính ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

5

Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/TTg-KTTH,Công văn 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho nghệ sỹ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho diễn viên,Trả lời chất vấn về áp thang bảng lương cho nghệ sỹ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

6

Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-TXNK,Công văn 16 2021,Tổng cục Hải quan,Phân tích phân loại hàng hóa ,Phân loại hàng hóa của Dung dịch xịt ngoài,Phân loại mặt hàng Dung dịch xịt ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

7

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-GD,Công văn 16 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu,Công tác nghiệm thu,Trình tự,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-GĐ V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

8

Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5631/VKSTC-V16,Công văn 5631 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Đánh giá kết quả thi đua thường xuyên,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

9

Công văn 16/CTVN-ĐVHD năm 2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

16/CTVN-DVHD,Công văn 16 2018,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Bảo vệ thủy sinh quý hiếm,Quản lý thủy sinh vật ngoại lai,Danh mục loài thủy sinh quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

10

Công văn 16/CT-TTHT năm 2018 về trả lời vướng mắc về đăng ký giảm trừ gia cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

16/CT-TTHT,Công văn 16,Cục thuế thành phố Hà Nội,Giảm trừ gia cảnh,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Hồ sơ giảm trừ gia cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

11

Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2406/VKSTC-V16,Công văn 2406 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế văn hóa công sở,Văn hóa công sở,Đẩy mạnh phong trào thi đua,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

12

Công văn 16/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 1222/2016/CV-VGR-PTDA đề nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư của dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2017,Bộ Xây dựng,Căn hộ chung cư,Diện tích tối thiểu,Dự án nhà ở thương mại,Người có thu nhập thấp,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-QLN V/v trả

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

13

Công văn 16/TCHQ-GSQL năm 2017 về địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-GSQL,Công văn 16,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan,Thực hiện thủ tục hải quan,Hàng hóa chuyển phát nhanh,Địa điểm làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

14

Công văn 16/BXD-VLXD năm 2016 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-VLXD,Công văn 16 2016,Bộ Xây dựng,Nguyên liệu cao lanh,xuất khẩu sản phẩm,Xuất khẩu cao lanh,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Xuất khẩu sản phẩm cao lanh ,Sản phẩm cao lanh,Hỗn hợp bột khoai mì xay cao lanh ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

15

Công văn 16/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-TTHT,Công văn 16 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế nhà thầu,Kê khai quyết toán thuế nhà thầu,Thuế nhà thầu nước ngoài ,Thuế nhà thầu Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

16

Công văn 16/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

16/TCT-CS,Công văn 16 2015,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ,Dự án đầu tư mới ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

17

Công văn 16/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-GSQL,Công văn 16 2015,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O mẫu D ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D Hà

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

18

Công văn 16/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá bán nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2014,Bộ Xây dựng,bán nhà ở tái định cư,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-QLN V/v: Trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

19

Công văn 16/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTXD,Công văn 16 2014,Bộ Xây dựng,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-KTXD V/v: một số vướng mắc trong đầu tư xây

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

20

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2013,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý nhà ở,Nhà ở của một số cơ quan bàn giao ,Tiếp nhận và quản lý ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103