Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31973 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

16/2022/ND-CP,Nghị định 16 2022,Chính phủ,Xử phạt hành chính về xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng,Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

2

Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

16/2021/ND-CP,Nghị định 16 2021,Chính phủ,Quản lý sử dụng chi phí hòa giải đối thoại tại Tòa án,Trình tự thu nộp chi phí hòa giải đối thoại tại Tòa án,Mức thu trình tự chi phí hòa giải đối thoại tại Tòa án,Thù lao Hòa giải viên tại Tòa án,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

3

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2022 về kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2022,Chính phủ,Kéo dài thời gian bố trí vốn đầu tư,Thời gian bố trí vốn đầu tư của Bảo hiểm xã hội,Dự án sử dụng vốn từ nguồn thu của Bảo hiểm,Đầu tư,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

4

Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do đại dịch COVID 19,Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt do đại dịch COVID 19 Hà Nội,Hỗ trợ tiền nước sạch do bị ảnh hưởng COVID 19 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2021

5

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 2)

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn,Dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công Bắc Ninh,Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công Bắc Ninh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

6

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Bình Phước,Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

7

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Hải Dương,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

8

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về tổ chức các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân khóa X,Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

9

Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

16/QD-UBND-ND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND-NĐ Đồng Tháp, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

10

Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

16/2020/ND-CP,Nghị định 16 2020,Chính phủ,Luật Quốc tịch,Hướng dẫn luật,Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2020/NĐ-CP Hà

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

11

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2021,Chính phủ,Chi phí cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19,Chi phí khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19,Chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

12

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi Khánh Hòa,Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

13

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm Cà Mau 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Cà Mau,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

14

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Thành phố Hà Nội,Phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Nội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

15

Nghị quyết 16/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án công trình bổ sung năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Hải Dương,Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án Hải Dương,Thu hồi đất để thực hiện công trình phát triển kinh tế,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bổ sung 2020,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

16

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 23/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh Nghị quyết 23/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

17

Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất,Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2020,Điều chỉnh công trình dự án cần thu hồi đất Trà Vinh,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

18

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2021

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bình Phước,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bình Phước,Chương trình giám sát của Bình Phước 2021,Thông qua chương trình giám sát 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

19

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2021

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh An Giang,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh An Giang,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

20

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất cho thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức xã hội và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức xã hội,Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách,Chế độ người hoạt động không chuyên trách Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88