Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52841 công văn

1

Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2020/UBND-VX,Công văn 2020 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

2

Công văn 1204/UBND-TH năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1204/UBND-TH Về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

3

Công văn 5316/UBND-VHXH năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Đà Nẵng ban hành

5316/UBND-VHXH,Công văn 5316 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg Đà Nẵng,Chỉ thị 16/CT-TTg phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

4

Công văn 1394/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1394/UBND-VX,Công văn 1394 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Tiếp tục triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg Hồ Chí Minh,Thành phố có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

5

Công văn 1371/UBND-KGVX năm 2020 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1371/UBND-KGVX,Công văn 1371 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg chống Covid-19 Hà Nội,Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

6

Công văn 1297/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1297/UBND-VX Về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở - ban - ngành; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường -

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

7

Công văn 1232/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1232/UBND-DT,Công văn 1232 2020,Thành phố Hà Nội,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời Covid 19,Bảo đảm an toàn giao thông theo Chỉ thị 16/CT-TTg,Trật tự an toàn giao thông Hà Nội,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

8

Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

16/TANDTC-HTQT,Công văn 16 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thực hiện tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thực hiện tố tụng hành chính ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

9

Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/TTg-KTTH,Công văn 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho nghệ sỹ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho diễn viên,Trả lời chất vấn về áp thang bảng lương cho nghệ sỹ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

10

Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-TXNK,Công văn 16 2021,Tổng cục Hải quan,Phân tích phân loại hàng hóa ,Phân loại hàng hóa của Dung dịch xịt ngoài,Phân loại mặt hàng Dung dịch xịt ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

11

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; - Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; - Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh,

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

12

Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3064/BGTVT-VT V/v: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Cục Hàng không Việt Nam; - Cục Đường sắt Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Đường thủy

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

13

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-GD,Công văn 16 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu,Công tác nghiệm thu,Trình tự,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-GĐ V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

14

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

15

Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5631/VKSTC-V16,Công văn 5631 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Đánh giá kết quả thi đua thường xuyên,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

16

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

17

Công văn 16/CTVN-ĐVHD năm 2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

16/CTVN-DVHD,Công văn 16 2018,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Bảo vệ thủy sinh quý hiếm,Quản lý thủy sinh vật ngoại lai,Danh mục loài thủy sinh quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

18

Công văn 16/CT-TTHT năm 2018 về trả lời vướng mắc về đăng ký giảm trừ gia cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

16/CT-TTHT,Công văn 16,Cục thuế thành phố Hà Nội,Giảm trừ gia cảnh,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Hồ sơ giảm trừ gia cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

19

Công văn 5931/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

5931/BXD-KHCN,Công văn 5931 2020,Bộ Xây dựng,Vướng mắc trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD,Hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2019/BXD,Hướng dẫn vướng mắc QCVN 16:2019/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

20

Công văn 5689/BXD-KHCN năm 2020 về miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nằm trong QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

5689/BXD-KHCN,Công văn 5689 2020,Bộ Xây dựng,Miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu,Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Miễn kiểm tra hàng hóa nằm trong QCVN 16:2019/BXD,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69