Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178774 văn bản

1

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về Quy định nguyên tắc, trình tự lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 06

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

2

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

3

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về hướng dẫn Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

4

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 02 tháng 10

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

5

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 29

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

6

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế phối hợp của cơ quan, tổ chức để giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

7

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

8

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

9

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

10

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 16

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

11

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định thực hiện điểm b, Khoản 3, Điều 6 Quyết định 50/2014/-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 07 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

12

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

Ban hành: 22/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

14

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 21

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

15

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

16

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 12 tháng 07

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

17

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

18

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2009/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu,

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

19

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Nam Định,

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

20

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2007/QĐ.UBND quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm do tỉnh Vĩnh Long ban hành

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16,Tỉnh Vĩnh Long,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69