Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34142 công văn

1

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Nội vụ; Lao động TB&XH; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

2

Công văn 1091/TTg-KTN năm 2016 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1091/TTg-KTN V/v thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4345/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016) về tình hình huy động, sử dụng vốn khu vực tư nhân

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

3

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

4

Công văn 16/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 94/2006/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

16/HDND-TH,Công văn 16,Tỉnh Tuyên Quang,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/HĐND-TH Tuyên Quang, ngày 24 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 24/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

5

Công văn 01/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

--------------- Số: 01/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

6

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

7

Công văn 646/HĐND-VP năm 2016 đính chính Nghị quyết 104/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 646/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 104/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Do sơ xuất trong khâu đánh máy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05 tháng

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

8

Công văn 6985/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 6985/VPCP-KTN V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

9

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

10

Công văn 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

16/CT-CT,Công văn 16 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay,Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

11

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-GD,Công văn 16 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu,Công tác nghiệm thu,Trình tự,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-GĐ V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

12

Công văn 16/CTVN-ĐVHD năm 2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

16/CTVN-DVHD,Công văn 16 2018,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Bảo vệ thủy sinh quý hiếm,Quản lý thủy sinh vật ngoại lai,Danh mục loài thủy sinh quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

13

Công văn 16/CT-TTHT năm 2018 về trả lời vướng mắc về đăng ký giảm trừ gia cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

16/CT-TTHT,Công văn 16,Cục thuế thành phố Hà Nội,Giảm trừ gia cảnh,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Hồ sơ giảm trừ gia cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

14

Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2406/VKSTC-V16,Công văn 2406 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế văn hóa công sở,Văn hóa công sở,Đẩy mạnh phong trào thi đua,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

15

Công văn 16/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 1222/2016/CV-VGR-PTDA đề nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư của dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2017,Bộ Xây dựng,Căn hộ chung cư,Diện tích tối thiểu,Dự án nhà ở thương mại,Người có thu nhập thấp,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-QLN V/v trả

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

16

Công văn 16/TCHQ-GSQL năm 2017 về địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 16/TCHQ-GSQL V/v địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa CPN Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2112/CV/2016 ngày 21/12/2016 của Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đông Nam (đồng kính gửi Cục

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

17

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

16/BYT-TB-CT,Công văn 16 2019,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

18

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

01/HDND-TT,Công văn 01,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

19

Công văn 16/BXD-VLXD năm 2016 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-VLXD,Công văn 16 2016,Bộ Xây dựng,Nguyên liệu cao lanh,xuất khẩu sản phẩm,Xuất khẩu cao lanh,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Xuất khẩu sản phẩm cao lanh ,Sản phẩm cao lanh,Hỗn hợp bột khoai mì xay cao lanh ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

20

Công văn 3585/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3585/VPCP-CN V/v báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; -

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.145