Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2010/TT-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20459 văn bản

1

Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

16/2010/TT-BXD,Thông tư 16 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Luật nhà ở,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010 THÔNG

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

2

Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/2019/TT-BXD,Thông tư 16 2019,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Chi phí tư vấn đầu tư,Xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2019/TT-BXD

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

3

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

16/2016/TT-BXD,Thông tư 16 2016,Bộ Xây dựng,Quản lý dự án đầu tư,Tổ chức quản lý,Hướng dẫn thực hiện,Ban quản lý dự án đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2016

4

Thông tư 16/2014/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

16/2014/TT-BXD,Thông tư 16 2014,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ hộ nghèo,Xây dựng nhà ở,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

5

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

16/2013/TT-BXD,Thông tư 16 2013,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2013/TT-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

6

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

7

Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

16/2010/TT-BVHTTDL,Thông tư 16 2010,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cơ sở thể thao,Hoạt động thể dục thể hình ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2011

8

Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

16.a/2010/TT-BTP,Thông tư 16.a 2010,Bộ Tư pháp,Sửa đổi,Biểu mẫu hộ tịch,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16.a/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

9

Thông tư 16/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

16/2010/TT-BTP,Thông tư 16 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Ghi vào sổ hộ tịch,Ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

10

Thông tư 16/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 21/2009/TT-BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

16/2010/TT-BKHCN,Thông tư 16 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sửa đổi Thông tư,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn thiết bị điện,An toàn thiết bị điện tử,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

11

Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

16/2010/TT-BTNMT,Thông tư 16 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực đất đai,Bất động sản,Vi phạm hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

12

Thông tư 16/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

16/2010/TT-BTTTT,Thông tư 16 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hướng dẫn,Cấp giấy phép hoạt động báo chí,In xuất bản phẩm,Xuất bản phụ trương,Xuất bản đặc san ,Doanh nghiệp BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2010

13

Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/2010/TT-BGTVT,Thông tư 16 2010,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý khai thác,Cảng hàng không sân bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

14

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2010/TT-BGDDT,Thông tư 16 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Trung cấp chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

15

Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

16/2010/TT-NHNN,Thông tư 16 2010,Ngân hàng Nhà nước,Hướng dẫn,Hoạt động thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-NHNN Hà

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

16

Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 16 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Trợ cấp hàng tháng,Công tác thực tế,Công tác thực tế đã hết thời hạn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

17

Thông tư 16/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

16/2010/TT-BYT,Thông tư 16 2010,Bộ Y tế,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Chất được sử dụng để bổ sung sắt,QCVN 3-3:2010/BYT,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BYT Hà

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

18

Thông tư 16/2010/TT-BCT về cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Công thương ban hành

16/2010/TT-BCT,Thông tư 16 2010,Bộ Công thương,Cấp mã số nhà sản xuất,Hàng dệt may xuất khẩu,Thị trường Hoa Kỳ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BCT Hà

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

19

Thông tư 16/2010/TT-BNNPTNT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 16 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 26/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

20

Thông tư 16/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

16/2010/TT-BTC,Thông tư 16 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,In phát hành hóa đơn,Quản lý hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2010/TT

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108