Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10538 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16 : 1980) về thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - Kích thước và đặc tính mặt cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-16:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-16:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép hình cán nóng,Thép chữ H,Kích thước ,Đặc tính mặt cắt ,TCVN 7571-16:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-16:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 16: THÉP CHỮ H – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT Hot-rolled steel sections – Part 16

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-16:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-16:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-16:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng sulfat ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,TCVN 7572-16:2006 ,Xác định hàm lượng sulfit,Cốt liệu nhỏ ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-16 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 16: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN16:2019/BXD,Quy chuẩn QCVN16:2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 16:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Lời nói đầu

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

QCVN16:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN16:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 16:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on fluoroscopy equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 16:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN16:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN16:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 16:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-16:2018 (ISO 603-16:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 16: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cầm tay

TCVN11268-16:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-16:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-16:2018 ISO 603-16:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 16: BÁNH MÀI DÙNG ĐỂ CẮT ĐỨT LẮP TRÊN MÁY CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 16: Grinding wheels for cutting-off

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X16:2018 (ISO 105-X16:2016) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X16: Độ bền màu với chà xát - Diện tích nhỏ

TCVN7835-X16:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X16:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X16:2018 ISO 105-X16:2016 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X16: ĐỘ BỀN MÀU VỚI CHÀ XÁT - DIỆN TÍCH NHỎ Textiles - Tests for colour fastness - Part X16: Colour fastness to rubbing - Small

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số

QCVN16:2017/BXD,Quy chuẩn QCVN16:2017,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 16:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials Lời nói đầu QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD. QCVN 16:2017/BXD do Viện Vật liệu xây

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-16:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 16: Hương phụ chế

TCVN11776-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-16:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-16:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 16: HƯƠNG PHỤ CHẾ Herbal medicine processing - Part 16: Rhizoma Cyperi Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-16:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-16:2017 về Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

TCVN7571-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-16:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-16:2017 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 16: THÉP CHỮ H Hot-rolled steel sections - Phần 16: H sections Lời nói đầu TCVN 7571-16:2017 thay thế TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16:1980). TCVN 7571-16:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-16:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 16: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm ở lợn

TCVN8685-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-16:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-16:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 16: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM TEO MŨI TRUYỀN NHIỄM Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 16: Bordetella bronchiseptica vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-16:2017 (ISO 16000-16:2008) về Không khí trong nhà - Phần 16: Phát hiện và đếm nấm mốc - Lấy mẫu bằng cách lọc

TCVN10736-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-16:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-16:2017 ISO 16000-16:2008 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 16: PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM NẤM MỐC - LẤY MẪU BẰNG CÁCH LỌC Indoor air - Part 16: Detection and enumeration of moulds - Sampling by filtration Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8683-16:2017 về Giống vi sinh vật thú y - Phần 16: Quy trình giữ giống vi rút gumboro nhược độc chủng 2512

TCVN8683-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8683-16:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8683-16:2017 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - PHẦN 16: QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VI RÚT GUMBORO NHƯỢC ĐỘC CHỦNG 2512 Master seed of microorganisms for veterinary use - Part 16: The procedure for preservation of gumboro virus, 2512

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-16:2016 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 16: Bệnh gan thận mủ ở cá da trơn

TCVN8710-16:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-16:2016,***,Nông nghiệp  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-16:2016 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 16: BỆNH GAN THẬN MỦ Ở CÁ DA TRƠN Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 16: Enteric septicaemia of catfish Lời nói đầu TCVN 8710-16:2016 được

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu

TCVN6415-16:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-16:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-16:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 16: XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHỎ VỀ MÀU Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 16: Determination of small colour difference Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-16:2016 (ISO 7240-16:2007) về Hệ thống báo cháy - Thiết bị điều khiển và hiển thị hệ thống âm thanh

TCVN7568-16:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-16:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-16:2016 ISO 7240-16:2007 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 16: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ CỦA HỆ THỐNG ÂM THANH Fire detection and alarm systems - Part 16: Sound system control and indicating equipment Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-16:2016 (ISO 9073-16:2007) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 16: Xác định độ chống thấm nước (áp lực thủy tĩnh)

TCVN10041-16:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-16:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-16:2016 ISO 9073-16:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 16: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỐNG THẤM NƯỚC (ÁP LỰC THỦY TĨNH) Textiles - Test methods for nonwovens - Part 16: Determination of resistance

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16-1:2015/BYT đối với thuốc lá điếu

QCVN16-1:2015/BYT,Quy chuẩn QCVN16-1:2015,Bộ Y tế,Công nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 16-1:2015/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU National technical regulation for cigarette

Ban hành: 20/08/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-16:2009 (ISO 1833-16 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 16: Hỗn hợp xơ polypropylen và một số xơ khác (phương pháp sử dụng xylen)

TCVN5465-16:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-16:2009,***,Hỗn hợp xơ polypropylen,Phân tích định lượng hóa học,Vật liệu dệt,TCVN 5465-16:2009,Phương pháp sử dụng xylen,Hỗn hợp xơ polypropylen và xơ khác,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-16 : 2009 ISO 1833-16 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC -

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN16:2014/BXD,Quy chuẩn QCVN16:2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 16: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials MỤC LỤC Lời nói đầu Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2.

Ban hành: 15/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169