Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48447 công văn

1

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp. Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

2

Công văn 7777/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

viên Chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm GDTX, cụ thể như sau: 1. Đối tượng học: những học viên đang học Chương trình GDTX cấp THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm và có nhu cầu học (có đơn xin học). 2. Về chương trình nghề phổ thông thực hiện theo nội dung giáo dục nghề phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

3

Công văn 3539/BGDĐT-GDTH năm 2019 về hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình GDPT 2006) và chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông Ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

4

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

3715/TCHQ-KTTT,Công văn 3715 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3715/TCHQ-KTTT V/v:thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

5

Công văn 10803/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn chương trình chuyên sâu môn chuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-GDTrH V/v:Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các cơ sở giáo dục đại học có trường, khối THPT chuyên. Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

6

Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

16/TANDTC-HTQT,Công văn 16 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thực hiện tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thực hiện tố tụng hành chính ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

7

Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/TTg-KTTH,Công văn 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho nghệ sỹ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho diễn viên,Trả lời chất vấn về áp thang bảng lương cho nghệ sỹ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

8

Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-TXNK,Công văn 16 2021,Tổng cục Hải quan,Phân tích phân loại hàng hóa ,Phân loại hàng hóa của Dung dịch xịt ngoài,Phân loại mặt hàng Dung dịch xịt ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

9

Công văn 9832/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đào tạo. Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông,để giúp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực hiện tốt kế hoạch dạy học Tiểu học, Bộ ban hành Hướng dẫn thực hiện dạy học 1buổi/ngày cho các môn học lớp 5 và Điều chỉnh các môn

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

10

Công văn 2622/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT. 8. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ em khuyết tật. 9. Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, văn

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

11

Công văn 8499/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tiết định mức quy định đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chưa nghiêm túc, dẫn đến thiếu công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách; một số địa phương, nhà trường còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm. Từ thực trạng trên, căn cứ vào Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

12

Công văn 3119/BGDĐT-GDCN năm 2014 hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phổ thông. Học sinh sẽ tham gia học các kỹ năng nghề đã được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc có thể lựa chọn học các kỹ năng nghề nghiệp khác dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên trường THCS, THPT và giáo viên, giảng viên

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

13

Công văn số 5331/BGDĐT-GDTrH về việc thông báo về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phô thông lần 2 năm 2008 và dự kiến Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

án điều chỉnh Kế hoạch giáo dục của Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 để áp dụng từ năm học 2008-2009. Ngày 16/6/2008, Bộ GDĐT đã gửi bản dự thảo Phương án điều chỉnh này để các Sở GDĐT góp ý kiến trước khi quyết định (công văn số 5249/BGDĐT-GDTrH). Theo dự thảo Phương án điều chỉnh

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

14

Công văn 2513/BGDĐT-GDMN năm 2015 về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg và đánh giá tác động Quyết định 60/2011/-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 2513/BGDĐT-GDMN V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg và đánh giá tác động của Quyết định số 60/2011/-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố. Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

15

Công văn 2070/BGDĐT-GDTH năm 2016 triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tới tất cả các trường tiểu học (TH) trên cả nước để triển khai thí điểm đại trà từ năm học 2015 - 2016. Trên cơ sở chương trình môn Mĩ thuật hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT), việc triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới khuyến khích giáo viên thiết kế nội

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

16

Công văn 2580/BGDĐT-GDDT năm 2020 về báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2580/BGDDT-GDDT,Công văn 2580 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Mục tiêu phát triển giáo dục dân tộc thiểu số,Tình hình thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT,Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đồng bào dân tộc,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

17

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-GD,Công văn 16 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu,Công tác nghiệm thu,Trình tự,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-GĐ V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

18

Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội, bán trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006), khoản 3 Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008), Điều 31 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ban

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

19

Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2515/BGDDT-QLCL,Công văn 2515 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trong bối cảnh COVID19,Kỳ thi tốt nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID19,Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trong bối cảnh COVID19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

20

Công văn 2453/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2453/BGDDT-TTr,Công văn 2453 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021,Thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021,Thanh tra kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146