Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 63771 công văn

161

Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

14175/BTC-TCT,Công văn 14175 2019,Bộ Tài chính,Trích khấu hao,Trích khấu hao tài sản cố định,Tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14175/BTC-TCT V/v Chính sách

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

162

Công văn 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành

13001/BTC-QLCS,Công văn 13001 2019,Bộ Tài chính,Điều chuyển tài sản,Tài sản,Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13001/BTC-QLCS V/v điều

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

163

Công văn 12873/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư nhiệm vụ quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

12873/BTC-DT,Công văn 12873 2019,Bộ Tài chính,Đầu tư,Nhiệm vụ quy hoạch,Quy hoạch BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12873/BTC-ĐT V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

164

Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

12708/BTC-TCDN,Công văn 12708 2019,Bộ Tài chính,Cổ phần hóa,Phương án sử dụng đất,Bãi bỏ văn bản,Doanh nghiệp,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12708/BTC-TCDN V/v bãi bỏ văn

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

165

Công văn 12344/BTC-KBNN năm 2019 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

NĂM 2017 (Kèm theo Công văn số 12344/BTC-KBNN ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính) I. VỀ SỐ LIỆU Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị đã thống nhất thực hiện

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

166

Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành

12184/BTC-QLCS,Công văn 12184 2019,Bộ Tài chính,Tài sản công,Sử dụng tài sản công ,Dự án đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12184/BTC-QLCS V/v triển khai thực

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

167

Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành

12192/BTC-TCHQ,Công văn 12192 2019,Bộ Tài chính,Tạm ngừng kinh doanh ,Gửi kho ngoại quan ,Hàng gửi kho ngoại quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12192/BTC-TCHQ V/v

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

168

Công văn 12058/BTC-ĐT năm 2019 về đề xuất giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

12058/BTC-DT,Công văn 12058 2019,Bộ Tài chính,Chi ngân sách nhà nước,Sử dụng vốn ngân sách nhà nước,Cấp phát vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12058/BTC

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

169

Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

11934/BTC-QLCS,Công văn 11934 2019,Bộ Tài chính,Hoạt động thanh tra,Tài sản công,Nhiệm vụ quản lý sử dụng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11934/BTC-QLCS V/v cung

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

170

Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành

11848/BTC-CST,Công văn 11848 2019,Bộ Tài chính, Xuất khẩu mặt hàng ,Điều chỉnh thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11848/BTC-CST V/v điều chỉnh mức thuế

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

171

Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

11753/BTC-HCSN,Công văn 11753 2019,Bộ Tài chính,Quản lý vốn sự nghiệp kinh tế,Vốn sự nghiệp kinh tế,Kế hoạch hóa vốn sự nghiệp kinh tế,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

172

Công văn 11456/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

11456/BTC-NSNN,Công văn 11456 2019,Bộ Tài chính,Ngân sách địa phương,Mức chi ngân sách địa phương,Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

173

Công văn 11243/BTC-TCT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

11243/BTC-TCT,Công văn 11243 2019,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

174

Công văn 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

10536/BTC-NSNN,Công văn 10536 2019,Bộ Tài chính,Báo cáo quyết toán,Báo cáo quyết toán ngân sách,Xét duyệt báo cáo quyết toán ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10536/BTC

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

175

Công văn số 3180/TCHQ-GSQL về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư số 16/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 1420/HQTP-NV ngày 23/5/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1) Tại thời điểm hiện nay tiếp tục thực

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

176

Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

10296/BTC-CST,Công văn 10296 2019,Bộ Tài chính,Luật thuế xuất khẩu,Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ,Luật thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

177

Công văn 10168/BTC-CST năm 2019 về trả lời kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.” - Điểm b.2 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa anh, chị,

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

178

Công văn 10083/BTC-TCT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

10083/BTC-TCT,Công văn 10083 2019,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Công nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10083/BTC-TCT V/v ưu đãi thuế

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

179

Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành

9994/BTC-TCCB,Công văn 9994 2019,Bộ Tài chính,Chi tiền lương,Quy định tiền lương,Tạm ứng tiền lương ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9994/BTC-TCCB V/v rà

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

180

Công văn 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

9519/BTC-QLN,Công văn 9519 2019,Bộ Tài chính,Chấp hành ngân sách,Chi các cấp ngân sách ,Chi ngân sách các cấp ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9519/BTC-QLN V/v hạch toán mục

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224