Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 63730 công văn

141

Công văn 3685/BTC-TCNH năm 2020 về tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino do Bộ Tài chính ban hành

3685/BTC-TCNH,Công văn 3685 2020,Bộ Tài chính,Trò chơi điện tử,Kinh doanh xổ số,Kinh doanh casino,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3685/BTC-TCNH V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

142

Công văn số 4029/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4029/TCHQ-GSQL,Công văn 4029 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4029/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

143

Công văn 3147/BTC-TCT năm 2020 về phối hợp triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ Tài chính ban hành

3147/BTC-TCT,Công văn 3147 2020,Bộ Tài chính,Triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14,Xóa nợ tiền phạt chậm nộp,Người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

144

Công văn 2598/BTC-KHTC năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

2598/BTC-KHTC,Công văn 2598 2020,Bộ Tài chính,Ngân sách Nhà nước,Dự toán ngân sách,Đơn vị dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2598/BTC-KHTC V/v công khai tình

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

145

Công văn 2404/BTC-HCSN năm 2020 về Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ Tài chính ban hành

2404/BTC-HCSN,Công văn 2404 2020,Bộ Tài chính,Dự toán triển khai thông tin tuyên truyền dân tộc,Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo,Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

146

Công văn 2332/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

2332/BTC-PC,Công văn 2332 2020,Bộ Tài chính,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Đẩy mạnh kiểm tra thanh tra việc xây dựng ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

147

Công văn 2282/BTC-QLN năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành

2282/BTC-QLN,Công văn 2282 2020,Bộ Tài chính,Thông báo hiệu lực của Hiệp định ,Mạng lưới y tế cơ sở,Hiệp định Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

148

Công văn 1422/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

1422/BTC-TCT,Công văn 1422 2020,Bộ Tài chính,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở y tế công lập,Chính sách thuế đối với cơ sở y tế công lập,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

149

Công văn 1074/BTC-HCSN năm 2020 về bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Tài chính ban hành

1074/BTC-HCSN,Công văn 1074 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí chống dịch bệnh nCoV,Bố trí kinh phí chống dịch bệnh nCoV,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

150

Công văn số 16/BXD-VLXD về việc quy hoạch mỏ đá vôi, laterite Chà Và làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-VLXD, Công văn 16, Bộ Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/BXD-VLXD V/v quy hoạch mỏ đá vôi, laterite Chà Và làm nguyên liêụ cho sản xuất xi măng Hà

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

151

Công văn 385/BTC-QLG năm 2020 về thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

385/BTC-QLG,Công văn 385 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá,Thẩm định giá Bộ Tài chính,Kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

152

Công văn 225/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

225/BTC-HCSN,Công văn 225 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí thực hiện thi hành pháp luật,Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Chi công tác theo dõi thi hành pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

153

Công văn 16128/BTC-KBNN năm 2019 hướng dẫn về quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

16128/BTC-KBNN,Công văn 16128 2019,Bộ Tài chính,Dự toán,Kế toán,Vốn viện trợ không hoàn lại,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16128/BTC-KBNN V/v hướng dẫn

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

154

Công văn số 16/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTTC, Công văn 16, Bộ Xây dựng, Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2008

155

Công văn số 16/KL-THTK về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007 do Cục Kiểm lâm ban hành

16/KL-THTK,Công văn 16 2008,Cục Kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/KL-THTK V/v báo cáo số liệu hiện

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

156

Công văn 14834/BTC-TCT năm 2019 về xác định doanh thu và thu nhập khác do Bộ Tài chính ban hành

14834/BTC-TCT,Công văn 14834 2019,Bộ Tài chính,Doanh thu,Xác định doanh thu,Các khoản thu nhập khác,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14834/BTC-TCT V/v xác định doanh thu

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

157

Công văn số 16/BXD-PC về việc trả lời tổng công ty xây dựng An Bình do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-PC,Công văn 16 2007,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/BXD-PC V/v: trả lời tổng công ty xây dựng An Bình Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

158

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

-HCSN ngày 11/11/2015 về báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; (2) Văn bản số 1931/BTC-HCSN ngày 03/02/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

159

Công văn 14301/BTC-HQT năm 2019 về áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

14301/BTC-HTQT,Công văn 14301 2019,Bộ Tài chính,Xe tải nhập khẩu ,Nhập khẩu,Nhập khẩu xe ô tô tải,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14301/BTC-HTQT V/v Áp mã xe tải nhập khẩu vào

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

160

Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

14175/BTC-TCT,Công văn 14175 2019,Bộ Tài chính,Trích khấu hao,Trích khấu hao tài sản cố định,Tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14175/BTC-TCT V/v Chính sách

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228