Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 63772 công văn

81

Công văn 15140/BTC-QLCS năm 2020 về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

15140/BTC-QLCS,Công văn 15140 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công,Quản lý tiền thu được từ xử lý tài sản công,Quản lý sử dụng tiền thu từ xử lý tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

82

Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

14767/BTC-TCT,Công văn 14767 2020,Bộ Tài chính,Vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ theo 58/2020/TT-BCA,Lệ phí trước bạ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

83

Công văn 14650/BTC-TCHQ năm 2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

14650/BTC-TCHQ,Công văn 14650 2020,Bộ Tài chính,Khai nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu,Dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu,Khai và chia sẻ nguồn gốc phương tiện giao thông,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

84

Công văn 14302/BTC-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đạm Urê xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

ngày 12/8/2016, Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018) quy định: “Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản căn cứ đặc tính sản phẩm và quy

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

85

Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

14195/BTC-NSNN,Công văn 14195 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ,Khắc phục hậu quả bão và mưa lũ miền Trung,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

86

Công văn 14162/BTC-QLN năm 2020 về góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

14162/BTC-QLN,Công văn 14162 2020,Bộ Tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 14162/BTC-QLN V/v góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

87

Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

13706/BTC-CST,Công văn 13706 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP,Lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến,Miễn giảm phí lệ phí dịch vụ công trực tuyến,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

88

Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

13075/BTC-DT,Công văn 13075 2020,Bộ Tài chính,Thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước,Vốn đầu tư ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng,Đầu tư ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

89

Công văn 12990/BTC-TCHQ năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

12990/BTC-TCHQ,Công văn 12990 2020,Bộ Tài chính,Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn,Vướng mắc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn,Hàng hóa bị hỏa hoạn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

90

Công văn 12830/BTC-QLKT năm 2020 về tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

- Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch Covid-19; - Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; - Căn cứ Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định; Căn cứ các quy định

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

91

Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

12824/BTC-KHTC,Công văn 12824 2020,Bộ Tài chính,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

92

Công văn 12452/BTC-TCT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

12452/BTC-TCT,Công văn 12452 2020,Bộ Tài chính,Tính thuế thu nhập doanh nghiệp ,Chi phí được trừ khi tính thuế doanh nghiệp,Hướng dẫn chi phí được trừ khi tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

93

Công văn 12502/BTC-ĐT năm 2020 về báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/06/2020 do Bộ Tài chính ban hành

12502/BTC-DT,Công văn 12502 2020,Bộ Tài chính,Kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách,Báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư,Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

94

Công văn số 13158/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

13158/BTC-TCT,Công văn 13158 2006,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13158/BTC-TCT V/v: đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hà

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

95

Công văn số 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

13158/BTC-VP,Công văn 13158 2006,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13158/BTC-VP V/v: đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

96

Công văn 12290/BTC-QLCS năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành

12290/BTC-QLCS,Công văn 12290 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp,Sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp vào kinh doanh,Sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp cho thuê,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

97

Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành

12076/BTC-QLG,Công văn 12076 2020,Bộ Tài chính,Hình thức văn bản về quản lý điều hành giá,Văn bản quy định các cơ chế quyết định giá,Văn bản quy định các chính sách điều chính giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

98

Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

11742/BTC-DT,Công văn 11742 2020,Bộ Tài chính,Thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước,Thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách lũy kế 8 tháng,Thanh toán vốn đầu tư ước thực hiện 9 tháng năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

99

Công văn 11545/BTC-TCHQ năm 2020 về nhập khẩu phòng thí nghiệm đang sử dụng do đối tác nước ngoài trao tặng do Bộ Tài chính ban hành

11545/BTC-TCHQ,Công văn 11545 2020,Bộ Tài chính,Nhập khẩu các phòng thí nghiệm đang sử dụng,Nhập khẩu phòng thí nghiệm do đối tác nước ngoài trao tặng,Phòng thí nghiệm đang sử dụng do nước ngoài trao tặng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

100

Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

10965/BTC-QLKT,Công văn 10965 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Đính chính Thông tư sửa đổi chế độ báo cáo,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155