Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 63771 công văn

61

Công văn 3063/BTC-TCDN năm 2021 thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

3063/BTC-TCDN,Công văn 3063 2021,Bộ Tài chính,Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp,Nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp,Cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

62

Công văn 2686/BTC-KHTC năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

2686/BTC-KHTC,Công văn 2686 2021,Bộ Tài chính,Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020,Thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính,Tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

63

Công văn 2558/BTC-TCT năm 2021 xin ý kiến về dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính ban hành

2558/BTC-TCT,Công văn 2558 2021,Bộ Tài chính,Xin ý kiến về dự thảo Thông tư,Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính,Bộ Tài chính dự thảo Thông tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

64

Công văn 2413/BTC-TCT năm 2021 về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế do Bộ Tài chính ban hành

2413/BTC-TCT,Công văn 2413 2021,Bộ Tài chính,Phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế,Vướng mắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng vãng lai,Khấu trừ thuế công trình sử dụng vốn ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

65

Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành

ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ. - Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. - Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

66

Công văn 1523/BTC-TCHQ năm 2021 về ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

1523/BTC-TCHQ,Công văn 1523 2021,Bộ Tài chính,Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu,Hướng dẫn ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa,Hướng dẫn ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

67

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

3715/TCHQ-KTTT,Công văn 3715 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3715/TCHQ-KTTT V/v:thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

68

Công văn 1235/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1235/BTC-PC,Công văn 1235 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

69

Công văn 1023/BTC-ĐT về tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 lũy kế 12 tháng, ước 13 tháng và tình hình triển khai, thanh toán tháng 01 kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1023/BTC-DT,Công văn 1023 2021,Bộ Tài chính,Thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước,Tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

70

Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành

787/BTC-TCCB,Công văn 787 2021,Bộ Tài chính,Quản lý công tác thuế thành phố Thủ Đức,Công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức,Quản lý công tác thuế trên địa bàn Thủ Đức,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

71

Công văn 638/BTC-KBNN năm 2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

638/BTC-KBNN,Công văn 638 2021,Bộ Tài chính,Tăng cường quản lý chứng thư số giao dịch điện tử,Quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử,Quản lý chứng thư số trong giao dịch với Kho bạc,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

72

Công văn 16/BXD-KTXD chi phí quản lý dự án và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTXD,Công văn 16 2010,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-KTXD V/v: Chi phí quản lý dự án và lập báo cáo kinh

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

73

Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành

61/BTC-CST,Công văn 61 2021,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu xe nâng thành phẩm,Thuế nhập khẩu linh kiện xe nâng thành phẩm,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

74

Công văn 16009/BTC-CST năm 2020 về đề nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% xuống 0% do Bộ Tài chính ban hành

16009/BTC-CST,Công văn 16009 2020,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ,Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu dăm,Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu dăm,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

75

Công văn 15962/BTC-QLN năm 2020 về sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

15962/BTC-QLN,Công văn 15962 2020,Bộ Tài chính,Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài,Sử dụng vốn vay nước ngoài,Sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

76

Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành

15881/BTC-CST,Công văn 15881 2020,Bộ Tài chính,Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,Quy định thuế bảo vệ môi trường,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

77

Công văn 15859/BTC-CST năm 2020 về phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

15859/BTC-CST,Công văn 15859 2020,Bộ Tài chính,Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp,Hướng dẫn phí công bố đăng ký doanh nghiệp,Hướng dẫn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

78

Công văn 15757/BTC-TCT năm 2020 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng do Bộ Tài chính ban hành

15757/BTC-TCT,Công văn 15757 2020,Bộ Tài chính,Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng,Hóa đơn điện tử với thu phí sử dụng đường bộ,Hóa đơn trong thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

79

Công văn 15437/BTC-ĐT năm 2020 về thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

15437/BTC-DT,Công văn 15437 2020,Bộ Tài chính,Thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm toán dự án hoàn thành,Thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện kiểm toán,Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

80

Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

15274/BTC-PC,Công văn 15274 2020,Bộ Tài chính,Đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC,Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,Sung số lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224