Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 63772 công văn

41

Công văn 16/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTXD,Công văn 16 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

42

Công văn 16/VPCP-ĐP điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

16/VPCP-DP,Công văn 16 2012,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/VPCP-ĐP V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

43

Công văn 16/GSQL-GQ3 năm 2015 vướng mắc hủy tờ khai hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

16/GSQL-GQ3,Công văn 16 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc ,Hủy tờ khai hải quan ,Hàng hóa nhập khẩu,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

44

Công văn 12820/BTC-CST về chính sách miễn thuế nhập khẩu theo khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

12820/BTC-CST,Công văn 12820 2012,Bộ Tài chính,Chính sách miễn thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12820/BTC-CST V/v chính sách miễn thuế nhập

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

45

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 419/SXD-QLN&CS do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/BXD-QLN V/v: Trả lời Công văn số 419/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

46

Công văn 16/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

16/TCT-CS,Công văn 16 2011,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/TCT-CS V/v: khấu trừ thuế GTGT

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

47

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-TTr,Công văn 16 2010,Bộ Xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Kinh doanh vật liệu xây dựng,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Quản lý phát triển nhà,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

48

Công văn 1931/BTC-HCSN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

1931/BTC-HCSN V/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP, QĐ số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2016

49

Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

6299/BTC-NSNN,Công văn 6299 2021,Bộ Tài chính,Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021,Tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết 58/NQ-CP,Tiết kiệm chi năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

50

Công văn 5772/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

5772/BTC-NSNN,Công văn 5772 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19,Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid và chế độ đặc thù,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

51

Công văn 5355/BTC-CST năm 2021 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg về phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Tài chính ban hành

5355/BTC-CST,Công văn 5355 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg,Thực hiện Quyết định về phát triển kinh tế ban đêm,Phát triển kinh tế ban đêm 2021,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

52

Công văn 5110/BTC-TCDN năm 2021 về giải pháp hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

5110/BTC-TCDN,Công văn 5110 2021,Bộ Tài chính,Giải pháp hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam,Hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam,Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hàng không Việt Nam,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

53

Công văn 5053/BTC-CST năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đá do Bộ Tài chính ban hành

ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT. Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT. Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên, sản phẩm xuất khẩu, quy trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu thực tế tại doanh nghiệp để

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

54

Công văn 4779/BTC-TCDN năm 2021 thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

4779/BTC-TCDN,Công văn 4779 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện báo cáo giám sát tài chính 2020,Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 2020,Giám sát tài chính và đánh giá doanh nghiệp 2020,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

55

Công văn 4841/BTC-HCSN năm 2021 về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

4841/BTC-HCSN,Công văn 4841 2021,Bộ Tài chính,Cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid19,Nguồn kinh phí mua sắm trong điều kiện có Covid19,Mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

56

Công văn 4260/BTC-DT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng và ước thực hiện 4 tháng năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

4260/BTC-DT,Công văn 4260 2021,Bộ Tài chính,Thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách lũy kế 3 tháng,Thanh toán vốn đầu tư lũy kế 3 tháng,Thanh toán vốn đầu tư lũy kế và ước thực hiện 4 tháng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

57

Công văn 16/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

16/GSQL-TH,Công văn 16 2010,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc CO,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2012

58

Công văn 16723/BTC-HCSN năm 2015 báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số: 16723/BTC-HCSN V/v báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP và QĐ số 695/QĐ-TTg của TTCP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

59

Công văn 3854/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

3854/BTC-KHTC,Công văn 3854 2021,Bộ Tài chính,Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I,Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021,Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

60

Công văn 3498/BTC-QLCS năm 2021 về phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

3498/BTC-QLCS,Công văn 3498 2021,Bộ Tài chính,Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công,Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng tài sản công,Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155