Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 63788 công văn

201

Công văn 7178/BTC-TCDN năm 2019 về xác định doanh nghiệp có vốn Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

7178/BTC-TCDN,Công văn 7178 2019,Bộ Tài chính,Vốn Nhà nước,Nguồn vốn nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7178/BTC-TCDN V/v kiến nghị của Công ty Luật

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

202

Công văn 6955/BTC-HCSN năm 2019 về cung cấp đường dẫn Chuyên mục công khai ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

6955/BTC-HCSN,Công văn 6955 2019,Bộ Tài chính,Chuyên mục công khai ngân sách,Đường dẫn công khai ngân sách,Cung cấp đường dẫn công khai ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

203

Công văn 16/TCT-PCCS xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

16/TCT-PCCS,Công văn 16 2007,Tổng cục Thuế,Xử phạt mất biên lai thu phí,Xử phạt mất biên lai thu lệ phí ,Xử phạt vi phạm hành chính,Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phí,Phạt vi phạm hành chính về phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

204

Công văn 6657/BTC-HCSN năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do Bộ Tài chính ban hành

6657/BTC-HCSN,Công văn 6657 2019,Bộ Tài chính,Bàn giao kinh phí,Dự toán kinh phí,Bổ sung kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6657/BTC-HCSN V/v hướng dẫn xây dựng dự toán,

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

205

Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành

6303/BTC-QLG,Công văn 6303 2019,Bộ Tài chính,Chi phí sản xuất,Chi phí sản xuất kinh doanh,Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6303/BTC

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

206

Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành

6290/BTC-HCSN,Công văn 6290 2019,Bộ Tài chính,An ninh thông tin mạng ,An toàn thông tin mạng,Sự cố an toàn thông tin mạng ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

207

Công văn 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

6250/BTC-CST,Công văn 6250 2019,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Vướng mắc chính sách thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6250/BTC

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

208

Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành

6057/BTC-CST,Công văn 6057 2019,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu dăm gỗ,Vướng mắc về thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6057/BTC-CST V/v thuế xuất

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

209

Công văn 5845/BTC-TCHQ năm 2019 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5845/BTC-TCHQ,Công văn 5845 2019,Bộ Tài chính,Xử lý thuế,Sản xuất xuất khẩu ,Phế liệu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5845/BTC-TCHQ V/v xử lý thuế đối với

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

210

Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

5751/BTC-TCT,Công văn 5751,Bộ Tài chính,Giải quyết kiến nghị,Đăng ký thuế,Kê khai đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5751/BTC-TCT V/v báo cáo giải quyết đơn kiến

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

211

Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

5610/BTC-NSNN V/v rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương. Nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn cân đối của NSTW, rà soát các khoản phải nộp trả NSTW thông qua các kết luận của cơ

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

212

Công văn 5438/BTC-CST năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5438/BTC-CST,Công văn 5438 2019,Bộ Tài chính,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

213

Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành

I: thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi theo quy định tại Mục I Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC; - BQLDA nhóm II (Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ): thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

214

Công văn 16/THPT về chuyển trường, tiếp nhận học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai ban hành

16/THPT,Công văn 16 2003,Tỉnh Lào Cai,Giáo dục UBND TỈNH LÀO CAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/THPT V/v chuyển trường, tiếp nhận học sinh Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

215

Công văn 5256/BTC-QLN năm 2019 về lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16. Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14-16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5-13. BIỂU MẪU SỐ: Theo Mục II.5 công văn số: 5256/BTC-QLN ngày

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

216

Công văn 5167/BTC-CST năm 2019 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5167/BTC-CST,Công văn 5167 2019,Bộ Tài chính,Khâu nhập khẩu ,Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu ,Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

217

Công văn 5138/BTC-QLCS năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

5138/BTC-QLCS,Công văn 5138 2019,Bộ Tài chính,Dịch vụ công trực tuyến,Triển khai dịch vụ công trực tuyến,Quản lý sử dụng tài sản công,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

218

Công văn 5163/BTC-QLBH năm 2019 về kinh doanh ngành, nghề môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

5163/BTC-QLBH,Công văn 5163 2019,Bộ Tài chính,Đại lý bảo hiểm,Hoạt động đại lý bảo hiểm,Môi giới bảo hiểm,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5163/BTC-QLBH V/v kinh doanh ngành, nghề môi

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

219

Công văn 4907/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

4907/BTC-CST,Công văn 4907 2019,Bộ Tài chính,Phương tiện phòng cháy chữa cháy,Chính sách thuế,Sản xuất,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4907/BTC-CST V/v chính sách thuế đối với

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

220

Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

4942/BTC-QLKT,Công văn 4942,Bộ Tài chính,Chứng từ kế toán,Lưu giữ chứng từ kế toán,Kiến nghị của Công ty ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4942/BTC-QLKT V/v kiến nghị của Bà

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169