Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 63730 công văn

181

Công văn 9067/BTC-NSNN năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

9067/BTC-NSNN,Công văn 9067 2019,Bộ Tài chính,Nộp vào ngân sách nhà nước ,Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ,Chi ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9067/BTC

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

182

Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

9029/BTC-TCT,Công văn 9029 2019,Bộ Tài chính,Đính chính Quyết định,Phí trước bạ,Lệ phí trước bạ xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9029/BTC-TCT V/v Đính chính Quyết

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

183

Công văn 8877/BTC-TCDN năm 2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

8877/BTC-TCDN,Công văn 8877 2019,Bộ Tài chính,Nguồn vốn nhà nước,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Công trình sử dụng vốn nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8877/BTC-TCDN V/v trả lời kiến

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

184

Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

8876/BTC-TCDN,Công văn 8876 2019,Bộ Tài chính,Nguồn vốn nhà nước,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Đại diện phần vốn nhà nước ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8876/BTC-TCDN V/v trả lời kiến nghị

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

185

Công văn số 16/CV-BCĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành

16/CV-BCD,Công văn 16 2007,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/CV-BCĐ V/v thực hiện chế độ báo cáo Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2008

186

Công văn 8724/BTC-QLKT năm 2019 về cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

8724/BTC-QLKT,Công văn 8724 2019,Bộ Tài chính,Kiểm tra thông tin tài chính,Công cụ tài chính,Thông tin tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

187

Công văn 8611/BTC-VP năm 2019 về triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chế độ báo cáo và hệ thống thông tin báo cáo quốc gia tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 1.6 Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ. 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

188

Công văn 8328/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

8328/BTC-CST,Công văn 8328 2019,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Xi măng,Vướng mắc hoàn thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8328/BTC-CST V/v

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

189

Công văn 8034/BTC-TCNH năm 2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

8034/BTC-TCNH,Công văn 8034 2019,Bộ Tài chính,Chuyển nhượng vốn góp,Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp ,Phần vốn góp của nhà nước,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8034/BTC-TCNH V/v thoái vốn góp của

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

190

Công văn 7998/BTC-TCHQ năm 2019 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

7998/BTC-TCHQ,Công văn 7998 2019,Bộ Tài chính,Giải quyết hồ sơ hoàn thuế,Chính sách hoàn thuế ,Báo cáo hoàn thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

191

Công văn 8010/BTC-KHTC năm 2019 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

8010/BTC-KHTC,Công văn 8010 2019,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách,Tổ chức thực hiện dự toán,Công khai ngân sách hàng năm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8010/BTC-KHTC V/v công

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

192

Công văn 7992/BTC-TCDN năm 2019 về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ Tài chính ban hành

7992/BTC-TCDN,Công văn 7992 2019,Bộ Tài chính,Chuyển nhượng vốn,Chuyển nhượng vốn góp,Chính sách thuế chuyển nhượng vốn ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7992/BTC-TCDN V/v kiến nghị

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

193

Công văn 7947/BTC-CST năm 2019 về đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

7947/BTC-CST,Công văn 7947 2019,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế doanh thu,Căn cứ giảm thuế ,Giảm thuế doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7947/BTC-CST V/v

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

194

Công văn 7943/BTC-ĐT năm 2019 về quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

7943/BTC-DT,Công văn 7943 2019,Bộ Tài chính,Phê duyệt dự toán,Ủy quyền phê duyệt dự toán,Phê duyệt dự toán kinh phí ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7943/BTC-ĐT V/v kiến nghị

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

195

Công văn 7888/BTC-NSNN năm 2019 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

thu, chi NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 của địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên./. Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương -

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

196

Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

7450/BTC-TCDN,Công văn 7450 2019,Bộ Tài chính,Điều kiện thành lập,Hồ sơ thành lập ,Thành lập doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7450/BTC-TCDN V/v khảo sát, đánh giá

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

197

Công văn 7233/BTC-TCNH năm 2019 về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

7233/BTC-TCNH,Công văn 7233 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh trò chơi điện tử,Máy trò chơi điện tử ,Trò chơi điện tử,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7233/BTC-TCNH V/v chấp hành quy định

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

198

Công văn 7147/BTC-QLCS năm 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

7147/BTC-QLCS,Công văn 7147 2019,Bộ Tài chính,Tiền thuê đất,Miễn tiền thuê đất,Công ty lâm nghiệp,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7147/BTC-QLCS V/v miễn tiền

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

199

Công văn 7178/BTC-TCDN năm 2019 về xác định doanh nghiệp có vốn Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

7178/BTC-TCDN,Công văn 7178 2019,Bộ Tài chính,Vốn Nhà nước,Nguồn vốn nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7178/BTC-TCDN V/v kiến nghị của Công ty Luật

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

200

Công văn 6955/BTC-HCSN năm 2019 về cung cấp đường dẫn Chuyên mục công khai ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

6955/BTC-HCSN,Công văn 6955 2019,Bộ Tài chính,Chuyên mục công khai ngân sách,Đường dẫn công khai ngân sách,Cung cấp đường dẫn công khai ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228