Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 63390 công văn

161

Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành

11848/BTC-CST,Công văn 11848 2019,Bộ Tài chính, Xuất khẩu mặt hàng ,Điều chỉnh thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11848/BTC-CST V/v điều chỉnh mức thuế

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

162

Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

11753/BTC-HCSN,Công văn 11753 2019,Bộ Tài chính,Quản lý vốn sự nghiệp kinh tế,Vốn sự nghiệp kinh tế,Kế hoạch hóa vốn sự nghiệp kinh tế,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

163

Công văn 11456/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

11456/BTC-NSNN,Công văn 11456 2019,Bộ Tài chính,Ngân sách địa phương,Mức chi ngân sách địa phương,Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

164

Công văn 11243/BTC-TCT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

11243/BTC-TCT,Công văn 11243 2019,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

165

Công văn 16/THPT về chuyển trường, tiếp nhận học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai ban hành

16/THPT,Công văn 16 2003,Tỉnh Lào Cai,Giáo dục UBND TỈNH LÀO CAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/THPT V/v chuyển trường, tiếp nhận học sinh Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

166

Công văn 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

10536/BTC-NSNN,Công văn 10536 2019,Bộ Tài chính,Báo cáo quyết toán,Báo cáo quyết toán ngân sách,Xét duyệt báo cáo quyết toán ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10536/BTC

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

167

Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

10296/BTC-CST,Công văn 10296 2019,Bộ Tài chính,Luật thuế xuất khẩu,Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ,Luật thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

168

Công văn 10168/BTC-CST năm 2019 về trả lời kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.” - Điểm b.2 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa anh, chị,

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

169

Công văn 10083/BTC-TCT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

10083/BTC-TCT,Công văn 10083 2019,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Công nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10083/BTC-TCT V/v ưu đãi thuế

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

170

Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành

9994/BTC-TCCB,Công văn 9994 2019,Bộ Tài chính,Chi tiền lương,Quy định tiền lương,Tạm ứng tiền lương ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9994/BTC-TCCB V/v rà

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

171

Công văn 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

9519/BTC-QLN,Công văn 9519 2019,Bộ Tài chính,Chấp hành ngân sách,Chi các cấp ngân sách ,Chi ngân sách các cấp ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9519/BTC-QLN V/v hạch toán mục

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

172

Công văn số 16/HĐPH ngày 17/10/2002 của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ về việc hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

16/HDPH,Công văn 16 2002,Hội đồng Phối hợp công tác PBG HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/HĐPH V/v Hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

Ban hành: 17/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

173

Công văn 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

9225/BTC-QLCS,Công văn 9225 2019,Bộ Tài chính,Thu phạt vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9225/BTC-QLCS V/v triển khai thực hiện

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

174

Công văn 9067/BTC-NSNN năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

9067/BTC-NSNN,Công văn 9067 2019,Bộ Tài chính,Nộp vào ngân sách nhà nước ,Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ,Chi ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9067/BTC

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

175

Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

9029/BTC-TCT,Công văn 9029 2019,Bộ Tài chính,Đính chính Quyết định,Phí trước bạ,Lệ phí trước bạ xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9029/BTC-TCT V/v Đính chính Quyết

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

176

Công văn 8877/BTC-TCDN năm 2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

8877/BTC-TCDN,Công văn 8877 2019,Bộ Tài chính,Nguồn vốn nhà nước,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Công trình sử dụng vốn nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8877/BTC-TCDN V/v trả lời kiến

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

177

Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

8876/BTC-TCDN,Công văn 8876 2019,Bộ Tài chính,Nguồn vốn nhà nước,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Đại diện phần vốn nhà nước ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8876/BTC-TCDN V/v trả lời kiến nghị

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

178

Công văn 8724/BTC-QLKT năm 2019 về cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

8724/BTC-QLKT,Công văn 8724 2019,Bộ Tài chính,Kiểm tra thông tin tài chính,Công cụ tài chính,Thông tin tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

179

Công văn 8611/BTC-VP năm 2019 về triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chế độ báo cáo và hệ thống thông tin báo cáo quốc gia tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 1.6 Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ. 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

180

Công văn 8328/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

8328/BTC-CST,Công văn 8328 2019,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Xi măng,Vướng mắc hoàn thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8328/BTC-CST V/v

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152