Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 63374 công văn

141

Công văn 385/BTC-QLG năm 2020 về thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

385/BTC-QLG,Công văn 385 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá,Thẩm định giá Bộ Tài chính,Kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

142

Công văn 225/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

225/BTC-HCSN,Công văn 225 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí thực hiện thi hành pháp luật,Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Chi công tác theo dõi thi hành pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

143

Công văn 16128/BTC-KBNN năm 2019 hướng dẫn về quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

16128/BTC-KBNN,Công văn 16128 2019,Bộ Tài chính,Dự toán,Kế toán,Vốn viện trợ không hoàn lại,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16128/BTC-KBNN V/v hướng dẫn

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

144

Công văn số 16/CV-BCĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành

16/CV-BCD,Công văn 16 2007,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/CV-BCĐ V/v thực hiện chế độ báo cáo Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2008

145

Công văn số 3180/TCHQ-GSQL về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư số 16/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 1420/HQTP-NV ngày 23/5/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1) Tại thời điểm hiện nay tiếp tục thực

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

146

Công văn 14834/BTC-TCT năm 2019 về xác định doanh thu và thu nhập khác do Bộ Tài chính ban hành

14834/BTC-TCT,Công văn 14834 2019,Bộ Tài chính,Doanh thu,Xác định doanh thu,Các khoản thu nhập khác,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14834/BTC-TCT V/v xác định doanh thu

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

147

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

-HCSN ngày 11/11/2015 về báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; (2) Văn bản số 1931/BTC-HCSN ngày 03/02/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

148

Công văn 14301/BTC-HQT năm 2019 về áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

14301/BTC-HTQT,Công văn 14301 2019,Bộ Tài chính,Xe tải nhập khẩu ,Nhập khẩu,Nhập khẩu xe ô tô tải,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14301/BTC-HTQT V/v Áp mã xe tải nhập khẩu vào

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

149

Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

14175/BTC-TCT,Công văn 14175 2019,Bộ Tài chính,Trích khấu hao,Trích khấu hao tài sản cố định,Tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14175/BTC-TCT V/v Chính sách

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

150

Công văn 16/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 94/2006/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

16/HDND-TH,Công văn 16,Tỉnh Tuyên Quang,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/HĐND-TH Tuyên Quang, ngày 24 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 24/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

151

Công văn 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành

13001/BTC-QLCS,Công văn 13001 2019,Bộ Tài chính,Điều chuyển tài sản,Tài sản,Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13001/BTC-QLCS V/v điều

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

152

Công văn 16/TCT-PCCS xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

16/TCT-PCCS,Công văn 16 2007,Tổng cục Thuế,Xử phạt mất biên lai thu phí,Xử phạt mất biên lai thu lệ phí ,Xử phạt vi phạm hành chính,Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phí,Phạt vi phạm hành chính về phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

153

Công văn 12873/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư nhiệm vụ quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

12873/BTC-DT,Công văn 12873 2019,Bộ Tài chính,Đầu tư,Nhiệm vụ quy hoạch,Quy hoạch BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12873/BTC-ĐT V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

154

Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

12708/BTC-TCDN,Công văn 12708 2019,Bộ Tài chính,Cổ phần hóa,Phương án sử dụng đất,Bãi bỏ văn bản,Doanh nghiệp,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12708/BTC-TCDN V/v bãi bỏ văn

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

155

Công văn 12344/BTC-KBNN năm 2019 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

NĂM 2017 (Kèm theo Công văn số 12344/BTC-KBNN ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính) I. VỀ SỐ LIỆU Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị đã thống nhất thực hiện

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

156

Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành

12184/BTC-QLCS,Công văn 12184 2019,Bộ Tài chính,Tài sản công,Sử dụng tài sản công ,Dự án đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12184/BTC-QLCS V/v triển khai thực

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

157

Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành

12192/BTC-TCHQ,Công văn 12192 2019,Bộ Tài chính,Tạm ngừng kinh doanh ,Gửi kho ngoại quan ,Hàng gửi kho ngoại quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12192/BTC-TCHQ V/v

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

158

Công văn 12058/BTC-ĐT năm 2019 về đề xuất giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

12058/BTC-DT,Công văn 12058 2019,Bộ Tài chính,Chi ngân sách nhà nước,Sử dụng vốn ngân sách nhà nước,Cấp phát vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12058/BTC

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

159

Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

11934/BTC-QLCS,Công văn 11934 2019,Bộ Tài chính,Hoạt động thanh tra,Tài sản công,Nhiệm vụ quản lý sử dụng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11934/BTC-QLCS V/v cung

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

160

Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành

11848/BTC-CST,Công văn 11848 2019,Bộ Tài chính, Xuất khẩu mặt hàng ,Điều chỉnh thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11848/BTC-CST V/v điều chỉnh mức thuế

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142