Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 63390 công văn

121

Công văn 5455/BTC-TCDN năm 2020 về tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

5455/BTC-TCDN,Công văn 5455 2020,Bộ Tài chính,Tình hình đầu tư ra nước ngoài 2020,Doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài,Tình hình đầu tư doanh nghiệp có vốn nhà nước,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

122

Công văn 5412/BTC-HCSN năm 2020 về trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành

5412/BTC-HCSN,Công văn 5412 2020,Bộ Tài chính,Vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính,Thực hiện thủ tục hành chính,Doanh nghiệp khó khăn trong thủ tục hành chính,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

123

Công văn số 16/KL-THTK về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007 do Cục Kiểm lâm ban hành

16/KL-THTK,Công văn 16 2008,Cục Kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/KL-THTK V/v báo cáo số liệu hiện

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

124

Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

5310/BTC-TCT,Công văn 5310 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19,Hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19,Hỗ trợ kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

125

Công văn 5137/BTC-NSNN năm 2020 về rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019 do Bộ Tài chính ban hành

5137/BTC-NSNN,Công văn 5137 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử 2016 2019,Đánh giá sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử,Rà soát sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

126

Công văn 4764/BTC-VP năm 2020 về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo do Bộ Tài chính ban hành

4764/BTC-VP,Công văn 4764 2020,Bộ Tài chính,Công tác điều hành xuất khẩu gạo,Quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo,Kiểm tra xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan,Tiêu cực trong quản lý xuất khẩu gạo,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

127

Công văn 4737/BTC-TCNH năm 2020 về thu hồi và thay thế Thông tư của Bộ Tài chính

4737/BTC-TCNH,Công văn 4737 2020,Bộ Tài chính,Thu hồi và thay thế Thông tư Bộ Tài chính,Thu hồi và thay thế Thông tư 26/2020/TT-BTC,Thu hồi Thông tư 26/2020/TT-BTC,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

128

Công văn số 16/BXD-PC về việc trả lời tổng công ty xây dựng An Bình do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-PC,Công văn 16 2007,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/BXD-PC V/v: trả lời tổng công ty xây dựng An Bình Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

129

Công văn 4110/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

4110/BTC-KHTC,Công văn 4110 2020,Bộ Tài chính,Công khai dự toán ngân sách quý I/2020 Bộ Tài chính,Công khai dự toán ngân sách 2020,Dự toán ngân sách Quản lý ngành Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

130

Công văn 4064/BTC-TCHQ năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx do Bộ Tài chính ban hành

4064/BTC-TCHQ,Công văn 4064 2020,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx,Miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định vận tải hàng không,Miễn thuế nhập khẩu theo nguyên tắc có đi có lại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

131

Công văn 3948/BTC-TCT năm 2020 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

3948/BTC-TCT,Công văn 3948 2020,Bộ Tài chính,Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính,Cắt giảm chi phí lĩnh vực tài chính doanh nghiệp chế biến,Cắt giảm chi phí lĩnh vực tài chính doanh nghiệp xuất khẩu,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

132

Công văn 3913/BTC-QLCS năm 2020 về xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19 do Bộ Tài chính ban hành

3913/BTC-QLCS,Công văn 3913 2020,Bộ Tài chính,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Xử lý tang vật là khẩu trang y tế,Khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19 ,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

133

Công văn 3685/BTC-TCNH năm 2020 về tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino do Bộ Tài chính ban hành

3685/BTC-TCNH,Công văn 3685 2020,Bộ Tài chính,Trò chơi điện tử,Kinh doanh xổ số,Kinh doanh casino,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3685/BTC-TCNH V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

134

Công văn 3705/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

3705/BTC-TCT,Công văn 3705 2020,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3705/BTC-TCT V/v chính sách thuế

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

135

Công văn 3147/BTC-TCT năm 2020 về phối hợp triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ Tài chính ban hành

3147/BTC-TCT,Công văn 3147 2020,Bộ Tài chính,Triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14,Xóa nợ tiền phạt chậm nộp,Người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

136

Công văn 2598/BTC-KHTC năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

2598/BTC-KHTC,Công văn 2598 2020,Bộ Tài chính,Ngân sách Nhà nước,Dự toán ngân sách,Đơn vị dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2598/BTC-KHTC V/v công khai tình

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

137

Công văn 2404/BTC-HCSN năm 2020 về Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ Tài chính ban hành

2404/BTC-HCSN,Công văn 2404 2020,Bộ Tài chính,Dự toán triển khai thông tin tuyên truyền dân tộc,Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo,Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

138

Công văn 2332/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

2332/BTC-PC,Công văn 2332 2020,Bộ Tài chính,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Đẩy mạnh kiểm tra thanh tra việc xây dựng ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

139

Công văn 2282/BTC-QLN năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành

2282/BTC-QLN,Công văn 2282 2020,Bộ Tài chính,Thông báo hiệu lực của Hiệp định ,Mạng lưới y tế cơ sở,Hiệp định Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

140

Công văn 1422/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

1422/BTC-TCT,Công văn 1422 2020,Bộ Tài chính,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở y tế công lập,Chính sách thuế đối với cơ sở y tế công lập,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152