Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 63403 công văn

101

Công văn 9600/BTC-TCHQ năm 2020 về tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

9600/BTC-TCHQ,Công văn 9600 2020,Bộ Tài chính,Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu,Thực hiện xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu,Công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu,Xuất nhập khẩu,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

102

Công văn 9535/BTC-HCSN năm 2020 về mua sắm tập trung quốc gia sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

9535/BTC-HCSN,Công văn 9535 2020,Bộ Tài chính,Mua sắm sinh phẩm phục vụ phòng chống Covid-19,Mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19,Bộ Tài chính mua sắm sinh phẩm phòng chống Covid-19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

103

Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành

9488/BTC-HCSN,Công văn 9488 2020,Bộ Tài chính,Chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt,Hướng dẫn chi trả phí thanh toán không tiền mặt,Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

104

Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành

9061/BTC-CST,Công văn 9061 2020,Bộ Tài chính,Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,Kê khai thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

105

Công văn 8982/BTC-HCSN năm 2020 về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Tài chính ban hành

8982/BTC-HCSN,Công văn 8982 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục,Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

106

Công văn 8299/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

8299/BTC-NSNN,Công văn 8299 2020,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ ngân sách địa phương những tháng cuối năm,Nhiệm vụ tài chính địa phương những tháng cuối năm,Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

107

Công văn số 4029/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4029/TCHQ-GSQL,Công văn 4029 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4029/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 16/2008/TT-BTC

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

108

Công văn 7581/BTC-TCT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

7581/BTC-TCT,Công văn 7581 2020,Bộ Tài chính,Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất khẩu,Thuế giá trị gia tăng của Nhà máy lọc dầu,Thuế giá trị gia tăng Nhà máy lọc dầu Dung Quất,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

109

Công văn 7431/BTC-NSNN năm 2020 về chính sách đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện do Bộ Tài chính ban hành

7431/BTC-NSNN,Công văn 7431 2020,Bộ Tài chính,Đào tạo nghề thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự,Chính sách cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an,Chính sách cho thanh niên tình nguyện,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

110

Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

7330/BTC-CST,Công văn 7330 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC,Đính chính Thông tư 25/2020/TT-BTC,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7330/BTC-CST V/v đính chính

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

111

Công văn 7324/BTC-HCSN năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính

7324/BTC-HCSN,Công văn 7324 2020,Bộ Tài chính,Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước,Số liệu công khai trên Ứng dụng công khai Ngân sách,Công khai tài liệu trên Ứng dụng công khai Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

112

Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

4251/BTC-DB,Công văn 4251 2020,Bộ Công thương,Cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA,Hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do,Thuế quan Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

113

Công văn 7077/BTC-VI năm 2020 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

7077/BTC-VI,Công văn 7077 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy,Kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy,Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát phòng cháy đóng trên địa bàn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

114

Công văn 6541/BTC-CST năm 2020 về hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

6541/BTC-CST,Công văn 6541 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC,Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông,Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng phương tiện,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

115

Công văn số 16/BXD-VLXD về việc quy hoạch mỏ đá vôi, laterite Chà Và làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-VLXD, Công văn 16, Bộ Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/BXD-VLXD V/v quy hoạch mỏ đá vôi, laterite Chà Và làm nguyên liêụ cho sản xuất xi măng Hà

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

116

Công văn 6399/BTC-CST năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với dây chuyền giặt ủi do Bộ Tài chính ban hành

6399/BTC-CST,Công văn 6399 2020,Bộ Tài chính,Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,Gia hạn thời hạn nộp thuế khâu nhập khẩu,Nộp thuế giá trị gia tăng dây chuyền giặt ủi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

117

Công văn 6009/BTC-CST năm 2020 về xuất khẩu với các sản phẩm gỗ xẻ, gỗ phôi có nguồn gốc từ gỗ tròn nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

6009/BTC-CST,Công văn 6009 2020,Bộ Tài chính,Xuất khẩu các sản phẩm gỗ xẻ,Xuất khẩu các sản phẩm gỗ phôi,Xuất khẩu sản phẩm từ gỗ tròn nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

118

Công văn 5977/BTC-TCT năm 2020 về triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

5977/BTC-TCT,Công văn 5977 2020,Bộ Tài chính,Triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP,Thực hiện 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp tiền thuế,Gia hạn thời hạn nộp tiền thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

119

Công văn số 16/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTTC, Công văn 16, Bộ Xây dựng, Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2008

120

Công văn 5559/BTC-TCT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

5559/BTC-TCT,Công văn 5559 2020,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng,Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209