Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 63390 công văn

61

Công văn 1523/BTC-TCHQ năm 2021 về ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

1523/BTC-TCHQ,Công văn 1523 2021,Bộ Tài chính,Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu,Hướng dẫn ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa,Hướng dẫn ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

62

Công văn 1235/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1235/BTC-PC,Công văn 1235 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

63

Công văn 1023/BTC-ĐT về tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 lũy kế 12 tháng, ước 13 tháng và tình hình triển khai, thanh toán tháng 01 kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1023/BTC-DT,Công văn 1023 2021,Bộ Tài chính,Thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước,Tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

64

Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành

787/BTC-TCCB,Công văn 787 2021,Bộ Tài chính,Quản lý công tác thuế thành phố Thủ Đức,Công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức,Quản lý công tác thuế trên địa bàn Thủ Đức,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

65

Công văn 638/BTC-KBNN năm 2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

638/BTC-KBNN,Công văn 638 2021,Bộ Tài chính,Tăng cường quản lý chứng thư số giao dịch điện tử,Quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử,Quản lý chứng thư số trong giao dịch với Kho bạc,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

66

Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành

61/BTC-CST,Công văn 61 2021,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu xe nâng thành phẩm,Thuế nhập khẩu linh kiện xe nâng thành phẩm,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

67

Công văn số 16/BXD-KTQH về việc trả lời công văn số 56/2009/CV-GĐ ngày 10/4/2009 của Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTQH,Công văn 16 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-KTQH Trả lời công văn số 56/2009/CV-GĐ ngày 10/4/2009 của Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng và du

Ban hành: 20/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

68

Công văn 15962/BTC-QLN năm 2020 về sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

15962/BTC-QLN,Công văn 15962 2020,Bộ Tài chính,Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài,Sử dụng vốn vay nước ngoài,Sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

69

Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành

15881/BTC-CST,Công văn 15881 2020,Bộ Tài chính,Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,Quy định thuế bảo vệ môi trường,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

70

Công văn 15757/BTC-TCT năm 2020 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng do Bộ Tài chính ban hành

15757/BTC-TCT,Công văn 15757 2020,Bộ Tài chính,Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng,Hóa đơn điện tử với thu phí sử dụng đường bộ,Hóa đơn trong thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

71

Công văn số 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

13158/BTC-VP,Công văn 13158 2006,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13158/BTC-VP V/v: đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

72

Công văn số 13158/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

13158/BTC-TCT,Công văn 13158 2006,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13158/BTC-TCT V/v: đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hà

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

73

Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

15274/BTC-PC,Công văn 15274 2020,Bộ Tài chính,Đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC,Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,Sung số lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

74

Công văn 15140/BTC-QLCS năm 2020 về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

15140/BTC-QLCS,Công văn 15140 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công,Quản lý tiền thu được từ xử lý tài sản công,Quản lý sử dụng tiền thu từ xử lý tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

75

Công văn số 16/BXD-VLXD về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cảng chuyên dùng của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-VLXD,Công văn 16 2009,Bộ Xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-VLXD V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2009

76

Công văn số 16/BXD-QLN về việc hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-QLN V/v: hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

77

Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

14767/BTC-TCT,Công văn 14767 2020,Bộ Tài chính,Vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ theo 58/2020/TT-BCA,Lệ phí trước bạ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

78

Công văn 14650/BTC-TCHQ năm 2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

14650/BTC-TCHQ,Công văn 14650 2020,Bộ Tài chính,Khai nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu,Dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu,Khai và chia sẻ nguồn gốc phương tiện giao thông,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

79

Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

14195/BTC-NSNN,Công văn 14195 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ,Khắc phục hậu quả bão và mưa lũ miền Trung,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

80

Công văn 14162/BTC-QLN năm 2020 về góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

14162/BTC-QLN,Công văn 14162 2020,Bộ Tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 14162/BTC-QLN V/v góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152