Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 63412 công văn

201

Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

5610/BTC-NSNN V/v rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương. Nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn cân đối của NSTW, rà soát các khoản phải nộp trả NSTW thông qua các kết luận của cơ

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

202

Công văn 5438/BTC-CST năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5438/BTC-CST,Công văn 5438 2019,Bộ Tài chính,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

203

Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành

I: thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi theo quy định tại Mục I Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC; - BQLDA nhóm II (Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ): thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

204

Công văn 5256/BTC-QLN năm 2019 về lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16. Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14-16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5-13. BIỂU MẪU SỐ: Theo Mục II.5 công văn số: 5256/BTC-QLN ngày

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

205

Công văn 5167/BTC-CST năm 2019 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5167/BTC-CST,Công văn 5167 2019,Bộ Tài chính,Khâu nhập khẩu ,Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu ,Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

206

Công văn 5163/BTC-QLBH năm 2019 về kinh doanh ngành, nghề môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

5163/BTC-QLBH,Công văn 5163 2019,Bộ Tài chính,Đại lý bảo hiểm,Hoạt động đại lý bảo hiểm,Môi giới bảo hiểm,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5163/BTC-QLBH V/v kinh doanh ngành, nghề môi

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

207

Công văn 5138/BTC-QLCS năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

5138/BTC-QLCS,Công văn 5138 2019,Bộ Tài chính,Dịch vụ công trực tuyến,Triển khai dịch vụ công trực tuyến,Quản lý sử dụng tài sản công,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

208

Công văn 16/LĐTBXH-BTXH hướng dẫn trợ cấp khó khăn đột xuất theo Nghị định 07 do Phòng Lao động - Thương binh xã hội quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ban hành

16/LDTBXH-BTXH,Công văn 16,Thành phố Đà Nẵng,Trợ cấp khó khăn đột xuất,Quận Thanh Khê,Phòng Lao động Thương binh xã hội,Văn hóa - Xã hội UBND QUẬN THANH KHÊ PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

209

Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

4942/BTC-QLKT,Công văn 4942,Bộ Tài chính,Chứng từ kế toán,Lưu giữ chứng từ kế toán,Kiến nghị của Công ty ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4942/BTC-QLKT V/v kiến nghị của Bà

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

210

Công văn 4907/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

4907/BTC-CST,Công văn 4907 2019,Bộ Tài chính,Phương tiện phòng cháy chữa cháy,Chính sách thuế,Sản xuất,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4907/BTC-CST V/v chính sách thuế đối với

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

211

Công văn 4802/BTC-HCSN năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Tài chính ban hành

4802/BTC-HCSN,Công văn 4802 2019,Bộ Tài chính,Quyết toán kinh phí ,Sử dụng quyết toán kinh phí ,Xây dựng dự toán kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4802/BTC-HCSN V/v

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

212

Công văn 4790/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn chế độ chi tiêu và kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 do Bộ Tài chính ban hành

4790/BTC-HCSN,Công văn 4790 2019,Bộ Tài chính,Chi tiêu tổ chức các hội nghị,Hội nghị,Kinh phí phục vụ công tác,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4790/BTC-HCSN V/v hướng dẫn

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

213

Công văn 4693/BTC-TCHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

4693/BTC-TCHQ,Công văn 4693 2019,Bộ Tài chính,Trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4693/BTC-TCHQ V/v trị giá hải quan hàng

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

214

Công văn 4544/BTC-TCDN năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

4544/BTC-TCDN,Công văn 4544 2019,Bộ Tài chính,Sử dụng đất,Cổ phần hóa doanh nghiệp ,Sau khi cổ phần hóa,Doanh nghiệp,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4544/BTC-TCDN V/v phương án

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/10/2019

Cập nhật: 03/06/2019

215

Công văn 4566/BTC-ĐT năm 2019 về kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

4566/BTC-DT,Công văn 4566 2019,Bộ Tài chính,Kiểm toán,Ngân sách,Đơn giá hợp đồng,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4566/BTC-ĐT V/v kiểm toán ngân sách

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

216

Công văn 4428/BTC-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Số: 4428/BTC-CST V/v thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM Vạn Hưng (Địa chỉ: 124 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) Trả lời Công văn số 02/CV-VH/2019 ngày 18/02/2019 của Công ty TNHH SX-TM Vạn Hưng

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

217

Công văn 4315/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

4315/BTC-CST,Công văn 4315 2019,Bộ Tài chính,Sản xuất xi măng,Thuế xuất khẩu xi măng,Xuất khẩu xi măng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

218

Công văn 4031/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

4031/BTC-CST,Công văn 4031 2019,Bộ Tài chính,Chương trình hỗ trợ giáo dục ,Áp giá tính thuế nhập khẩu hàng hóa,Thuế nhập khẩu hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

219

Công văn 4029/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 124/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 4029/BTC-NSNN V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai; Kon Tum;

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

220

Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành

16/4/2018 của Bộ Tài chính; trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Bộ Tài chính (quản lý ngành) lập tại Công văn số 2874/BTC-KHTC ngày 14/3/2019 và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 21/UBND-KT ngày 15/02/2019; Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155