Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 63374 công văn

181

Công văn 8010/BTC-KHTC năm 2019 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

8010/BTC-KHTC,Công văn 8010 2019,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách,Tổ chức thực hiện dự toán,Công khai ngân sách hàng năm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8010/BTC-KHTC V/v công

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

182

Công văn 7992/BTC-TCDN năm 2019 về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ Tài chính ban hành

7992/BTC-TCDN,Công văn 7992 2019,Bộ Tài chính,Chuyển nhượng vốn,Chuyển nhượng vốn góp,Chính sách thuế chuyển nhượng vốn ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7992/BTC-TCDN V/v kiến nghị

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

183

Công văn 7998/BTC-TCHQ năm 2019 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

7998/BTC-TCHQ,Công văn 7998 2019,Bộ Tài chính,Giải quyết hồ sơ hoàn thuế,Chính sách hoàn thuế ,Báo cáo hoàn thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

184

Công văn 7947/BTC-CST năm 2019 về đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

7947/BTC-CST,Công văn 7947 2019,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế doanh thu,Căn cứ giảm thuế ,Giảm thuế doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7947/BTC-CST V/v

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

185

Công văn 7943/BTC-ĐT năm 2019 về quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

7943/BTC-DT,Công văn 7943 2019,Bộ Tài chính,Phê duyệt dự toán,Ủy quyền phê duyệt dự toán,Phê duyệt dự toán kinh phí ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7943/BTC-ĐT V/v kiến nghị

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

186

Công văn 7888/BTC-NSNN năm 2019 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

thu, chi NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 của địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên./. Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương -

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

187

Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

7450/BTC-TCDN,Công văn 7450 2019,Bộ Tài chính,Điều kiện thành lập,Hồ sơ thành lập ,Thành lập doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7450/BTC-TCDN V/v khảo sát, đánh giá

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

188

Công văn 7233/BTC-TCNH năm 2019 về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

7233/BTC-TCNH,Công văn 7233 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh trò chơi điện tử,Máy trò chơi điện tử ,Trò chơi điện tử,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7233/BTC-TCNH V/v chấp hành quy định

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

189

Công văn 7147/BTC-QLCS năm 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

7147/BTC-QLCS,Công văn 7147 2019,Bộ Tài chính,Tiền thuê đất,Miễn tiền thuê đất,Công ty lâm nghiệp,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7147/BTC-QLCS V/v miễn tiền

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

190

Công văn 7178/BTC-TCDN năm 2019 về xác định doanh nghiệp có vốn Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

7178/BTC-TCDN,Công văn 7178 2019,Bộ Tài chính,Vốn Nhà nước,Nguồn vốn nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7178/BTC-TCDN V/v kiến nghị của Công ty Luật

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

191

Công văn 6955/BTC-HCSN năm 2019 về cung cấp đường dẫn Chuyên mục công khai ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

6955/BTC-HCSN,Công văn 6955 2019,Bộ Tài chính,Chuyên mục công khai ngân sách,Đường dẫn công khai ngân sách,Cung cấp đường dẫn công khai ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

192

Công văn 6657/BTC-HCSN năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do Bộ Tài chính ban hành

6657/BTC-HCSN,Công văn 6657 2019,Bộ Tài chính,Bàn giao kinh phí,Dự toán kinh phí,Bổ sung kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6657/BTC-HCSN V/v hướng dẫn xây dựng dự toán,

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

193

Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành

6303/BTC-QLG,Công văn 6303 2019,Bộ Tài chính,Chi phí sản xuất,Chi phí sản xuất kinh doanh,Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6303/BTC

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

194

Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành

6290/BTC-HCSN,Công văn 6290 2019,Bộ Tài chính,An ninh thông tin mạng ,An toàn thông tin mạng,Sự cố an toàn thông tin mạng ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

195

Công văn 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

6250/BTC-CST,Công văn 6250 2019,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Vướng mắc chính sách thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6250/BTC

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

196

Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành

6057/BTC-CST,Công văn 6057 2019,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu dăm gỗ,Vướng mắc về thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6057/BTC-CST V/v thuế xuất

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

197

Công văn 5845/BTC-TCHQ năm 2019 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5845/BTC-TCHQ,Công văn 5845 2019,Bộ Tài chính,Xử lý thuế,Sản xuất xuất khẩu ,Phế liệu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5845/BTC-TCHQ V/v xử lý thuế đối với

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

198

Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

5751/BTC-TCT,Công văn 5751,Bộ Tài chính,Giải quyết kiến nghị,Đăng ký thuế,Kê khai đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5751/BTC-TCT V/v báo cáo giải quyết đơn kiến

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

199

Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

5610/BTC-NSNN V/v rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương. Nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn cân đối của NSTW, rà soát các khoản phải nộp trả NSTW thông qua các kết luận của cơ

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

200

Công văn 5438/BTC-CST năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

5438/BTC-CST,Công văn 5438 2019,Bộ Tài chính,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219