Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 150996 văn bản

161

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Trình độ thạc sĩ,Trình độ thạc sĩ tiến sĩ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

162

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

24/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 24 2018,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Kiểm soát hải quan,Vướng mắc thủ tục hải quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BTC

Ban hành: 11/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

163

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ Tài chính ban hành

23/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 23 2018,Bộ Tài chính,Chi phí dịch vụ,Phí dịch vụ,Thu phí dịch vụ thanh toán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/VBHN-BTC

Ban hành: 10/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

164

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

21/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 21 2018,Bộ Tài chính,Phí lệ phí,Quản lý chất lượng vật tư,Chất lượng vật tư nuôi trồng thuỷ sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-BTC

Ban hành: 10/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

165

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

22/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 22 2018,Bộ Tài chính,Phí lệ phí,Lĩnh vực trồng trọt ,Giống cây lâm nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 10/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

166

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ Công thương ban hành

16/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Công thương,Giới hạn hàm lượng cho phép,Văn bản hợp nhất ,Sản phẩm có hóa chất độc hại ,Xuất khẩu sản phẩm điện điện tử,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

167

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Văn bản hợp nhất ,Quản lý giống thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN

Ban hành: 15/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

168

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh tra giải quyết vụ tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

16/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Công An,Văn bản hợp nhất ,Chống tham nhũng,Tham nhũng,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 4

Ban hành: 14/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

169

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2018,Bộ Tài chính,Tiền sử dụng đất,Thu tiền sử dụng đất,Tính tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC

Ban hành: 25/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

170

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

20/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 20 2018,Bộ Tài chính,Thu tiền thuê mặt nước,Thu tiền thuê đất,Tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-BTC

Ban hành: 25/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

171

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2018,Bộ Tài chính,Cấp giấy phép kinh doanh,Dịch vụ viễn thông,Lệ phí cấp giấy phép,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

172

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2018,Bộ Tài chính,Ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế ,Tạm nhập khẩu ô tô ,Tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

173

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

14/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 14 2018,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Nghị định hướng dẫn Luật Thuế ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

174

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2018,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới,Văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

175

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

13/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 13 2018,Bộ Tài chính,Công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

176

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

11/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 11 2018,Bộ Tài chính,Hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

177

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2018,Bộ Tài chính,Dịch vụ làm thủ tục về thuế,Hành nghề làm thủ tục về thuế,Làm thủ tục về thuế ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

178

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 09 2018,Bộ Tài chính,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

179

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 10 2018,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-BTC

Ban hành: 07/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

180

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành

08/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 08 2018,Bộ Tài chính,Kinh doanh bảo hiểm,Kinh doanh xổ số,Vi phạm hành chính,Thương mại,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 16/04/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79