Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 150937 văn bản

121

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

35/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 35 2019,Bộ Tài chính,Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,Mã số nhân viên đại lý hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

122

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

34/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 34 2019,Bộ Tài chính,Đầu tư,Ưu đãi đầu tư,Thực hiện ưu đãi đầu tư BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 26/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

123

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

33/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 33 2019,Bộ Tài chính,Đào tạo bồi dưỡng,Bồi dưỡng nghiệp vụ,Thẩm định giá,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 18/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

124

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2019,Bộ Tài chính,Bảo vệ môi trường,Môi trường,Thu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-BTC

Ban hành: 17/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

125

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 31 2019,Bộ Tài chính,Lãi suất,Chính sách tín dụng,Cấp bù lãi suất,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

126

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

30/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 30 2019,Bộ Tài chính,Kinh phí sự nghiệp ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng nông thôn mới ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/VBHN-BTC

Ban hành: 10/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

127

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan ,Vướng mắc về thủ tục hải quan ,Chế độ ưu tiên ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BTC

Ban hành: 17/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

128

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 28 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch chứng khoán,Đăng ký giao dịch chứng khoán,Thị trường giao dịch chứng khoán ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/VBHN-BTC

Ban hành: 09/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

129

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 16 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thức ăn chăn nuôi,Quản lý thức ăn chăn nuôi,Văn bản hợp nhất ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

130

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 26 2019,Bộ Tài chính,Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

131

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

27/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 27 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh bảo hiểm,Bảo hiểm,Luật Kinh doanh bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

132

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

25/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 25 2019,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Kê khai lệ phí trước bạ ,Nộp lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-BTC

Ban hành: 19/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

133

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 24 2019,Bộ Tài chính,Các khoản thu,Chi quản lý dự án,Quản lý dự án,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

134

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

16/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 16 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất 2015,Văn bản hợp nhất Nghị định,Luật chuyển giao công nghệ,Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

135

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

22/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 22 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục tạm nhập,Thủ tục tạm nhập tái xuất,Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/VBHN-BTC

Ban hành: 27/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

136

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

21/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 21 2019,Bộ Tài chính,Thu chi bằng tiền mặt,Tiền mặt,Quản lý tiền mặt,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

137

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

20/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 20 2019,Bộ Tài chính,Thực phẩm biến đổi gen ,Công nghệ biến đổi gen ,Sinh vật biến đổi gen,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-BTC

Ban hành: 31/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

138

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2019,Bộ Tài chính,Kế toán nghiệp vụ thuế,Kế toán nghiệp vụ thi hành án,Hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

139

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2019,Bộ Tài chính,Dữ liệu tài nguyên biển,Quản lý dữ liệu tài nguyên biển,Chế độ chi công tác phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

140

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2019,Bộ Tài chính,Công tác phí,Tài liệu địa chất,Sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109