Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 150936 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

55/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 55 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước,Quản lý ngân quỹ nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/VBHN-BTC

Ban hành: 17/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

102

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

49/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 49 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Kinh doanh dịch vụ kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

103

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

53/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 53 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Vật liệu nổ công nghiệp,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

104

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

54/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 54 2019,Bộ Tài chính,Mức thu,Phí xác minh giấy tờ,Quản lý và sử dụng phí ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

105

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

50/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 50 2019,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức hàng năm ,Hợp nhất Thông tư,Dịch vụ kế toán và kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

106

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

51/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 51 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Kinh phí hỗ trợ,Đào tạo trình độ sơ cấp ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

107

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

52/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 52 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Phòng cháy và chữa cháy,Mức thu phí thẩm định ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

108

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch chứng khoán,Hợp nhất Thông tư,Giám sát giao dịch chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

109

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

47/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 47 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Lĩnh vực chứng khoán,Giám sát hoạt động ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

110

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

46/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 46 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn luật,Văn bản hợp nhất Nghị định,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

111

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

44/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 44 2019,Bộ Tài chính,Cấp giấy chứng nhận,Giấy chứng nhận đầu tư ,Giấy chứng nhận kiểm định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/VBHN-BTC

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

112

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ[1] QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hàng không dân

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

113

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

43/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 43 2019,Bộ Tài chính,Cấp giấy phép,Thủ tục xin cấp giấy phép,Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/VBHN-BTC

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

115

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

116

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

38/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 38 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Công tác giám sát đánh giá ,Thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/VBHN-BTC

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

117

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

40/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 40 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,An toàn giao thông,Trật tự an toàn giao thông,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/VBHN-BTC

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

118

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

42/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ[1] QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

119

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

36/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 36 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật chứng khoán ,Luật chứng khoán,Luật chứng khoán sửa đổi ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/VBHN-BTC

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

120

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 37 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh chứng khoán,Đầu tư chứng khoán,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Đầu tư,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/VBHN-BTC

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109