Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 151188 văn bản

81

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

07/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 07 2020,Bộ Tài chính,Phí thi hành án dân sự,Mức thu,Chế độ thu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BTC

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

82

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

05/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất,Hợp nhất Thông tư,Cấp bù chênh lệch lãi suất,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BTC

Ban hành: 21/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

83

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm

Ban hành: 20/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

84

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 10/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

85

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định do Bộ Tài chính ban hành

02/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 02 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Dịch vụ bưu chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BTC

Ban hành: 03/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

86

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BTC

Ban hành: 03/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

87

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

66/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 66 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thi hành,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Văn bản hợp nhất ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

88

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

67/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 67 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 209/2013/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

89

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

68/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 68 2019,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân,Văn bản hợp nhất hợp nhất Thông tư ,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

90

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 64 2019,Bộ Tài chính,Phí kiểm định,Phương tiện phòng cháy chữa cháy,Mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/VBHN-BTC

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

91

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

60/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 60 2019,Bộ Tài chính,Thành phố trực thuộc Trung ương,Hội đồng nhân dân tỉnh,Phí và lệ phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/VBHN-BTC

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

92

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

63/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 63 2019,Bộ Tài chính,Phí khai thác tài liệu,Dữ liệu viễn thám quốc gia ,Mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

93

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 65 2019,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất ,Lĩnh vực Dược Mỹ phẩm ,Mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/VBHN-BTC

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

95

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

62/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 62 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch bảo đảm,Mức thu phí,Sử dụng phí,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/VBHN-BTC

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

96

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 59 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Vốn đầu tư,Nguồn vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VBHN-BTC

Ban hành: 03/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

97

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

58/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 58 2019,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Nghị định,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/VBHN-BTC

Ban hành: 22/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

98

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

56/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 56 2019,Bộ Tài chính,Tính giá cơ sở xăng dầu,Điều hành giá xăng dầu ,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/VBHN-BTC

Ban hành: 21/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

99

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

57/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 57 2019,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Văn bản hợp nhất Nghị định,Chính sách thu tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

100

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

16/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 16 2016,Ngân hàng Nhà nước,Mạng lưới hoạt động,Ngân hàng thương mại,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69