Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 151013 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành

Số: 56/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH CASINO Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

42

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ Tài chính ban hành

49/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 49 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP,Nghị định điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ,Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

43

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước,Hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

44

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

47/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 47 2020,Bộ Tài chính,Mua lại hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ,Bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương,Hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

45

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

46/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 46 2020,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý phí lĩnh vực xuất cảnh,Mức thu phí lĩnh vực xuất cảnh nhập cảnh,Quản lý và sử dụng phí lệ phí trong xuất cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

46

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

45/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 45 2020,Bộ Tài chính,Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kế toán,Sử dụng Giấy chứng nhận kinh doanh kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

47

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

44/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 44 2020,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề,Cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên,Cập nhật kiến thức người đăng ký hành nghề kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

48

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

43/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 43 2020,Bộ Tài chính,Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán ,Hợp nhất Thông tư kiểm soát chất lượng kiểm toán,Hợp nhất Thông tư kiểm soát dịch vụ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

49

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

42/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 42 2020,Bộ Tài chính,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán,Sử dụng Giấy chứng nhận dịch vụ kiểm toán,Quản lý Giấy chứng nhận dịch vụ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

50

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

39/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 39 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng,Tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

51

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

40/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 40 2020,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên,Cập nhật kiến thức người hành nghề kiểm toán,Kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

52

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

41/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 41 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn đăng ký quản lý kiểm toán viên,Công khai kiểm toán viên hành nghề kiểm toán,Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

53

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

38/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 38 2020,Bộ Tài chính,Bồi thường Dự án thủy điện Sơn La,Hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La,Quyết toán vốn đầu tư bồi thường Dự án thủy điện,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

54

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 37 2020,Bộ Tài chính,Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử,Hướng dẫn giao dịch điện tử chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

55

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

36/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 36 2020,Bộ Tài chính,Nghị định phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Hợp nhất Nghị định phát hành trái phiếu,Văn bản hợp nhất phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

56

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

35/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 35 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Quản lý phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

57

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

34/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 34 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Hợp nhất Thông tư hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa người nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

58

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

33/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 33 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Hợp nhất Thông tư giao dịch điện tử lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

59

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2020,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Danh mục thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

60

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

31/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 31 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động của Hội đồng định giá tài sản,Thành lập của Hội đồng định giá tài sản,Thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169