Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 151345 văn bản

181

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2013,Văn phòng quốc hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 13/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

182

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2018,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước,Quản lý ngân quỹ nhà nước ,Sử dụng ngân quỹ nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTC

Ban hành: 15/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

183

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

05/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất thu tiền thuê đất,Văn bản hợp nhất thu tiền thuê mặt nước,Nghị định về quy định thu tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

184

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Tài chính ban hành

02/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 02 2018,Bộ Tài chính,Tờ khai hải quan,Mẫu tờ khai hải quan ,Người xuất nhập cảnh,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BTC

Ban hành: 02/02/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

185

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 16 2013,Bộ Giao thông vận tải,Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/VBHN-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 08/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

186

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2018,Bộ Tài chính,Kho bạc Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước,Sử dụng tài khoản,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BTC

Ban hành: 29/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

187

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

22/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 22 2017,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn,Kinh doanh trò chơi điện tử,Kinh doanh trò chơi có thưởng,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/VBHN-BTC

Ban hành: 13/09/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

188

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

21/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 21 2017,Bộ Tài chính,Dự án đầu tư,Hình thức đối tác công tư ,Dự án Hỗ trợ đối tác công tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-BTC

Ban hành: 11/09/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

189

Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

16/2021/TT-BTC,Thông tư 16 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC,Quản lý tài chính Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích,Bãi bỏ Thông tư quản lý Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

190

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2017,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Trích khấu hao,Tài sản cố định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 20/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

191

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2017,Bộ Tài chính,Chế độ thu lệ phí,Thẻ căn cước công dân ,Quản lý lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/VBHN-BTC

Ban hành: 08/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

192

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá do Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2017,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thi hành Luật ,Hướng dẫn Luật giá,Bình ổn giá,Kê khai giá,Thực hiện bình ổn kê khai giá,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

193

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

10/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 10 2017,Bộ Tài chính,Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,Đất phi nông nghiệp,Thuế đất phi nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

194

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

14/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 14 2017,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Quản lý thuế ,Hợp nhất Thông tư Luật quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BTC

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

195

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

13/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 13 2017,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng ,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

196

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

11/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 11 2017,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

197

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2017,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Văn bản hợp nhất Thông tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

198

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

09/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 09 2017,Bộ Tài chính,Sở Giao dịch chứng khoán,Niêm yết chứng khoán,Quy chế niêm yết chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BTC

Ban hành: 03/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

199

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ Tài chính ban hành

08/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 08 2017,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn nghị định,Chứng khoán phái sinh ,Thị trường chứng khoán phái sinh,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BTC

Ban hành: 14/04/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

200

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

07/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 07 2017,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BTC

Ban hành: 14/04/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223