Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151404 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm

Ban hành: 06/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

2

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 THÔNG TƯ1 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

3

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2018,Bộ Tài chính,Buôn lậu,Phòng chống buôn lậu,Biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

4

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA

Ban hành: 24/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

5

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH[1] QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

6

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 17/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

7

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ Tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Tài chính,Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ,Công tác đảm bảo an toàn hàng không ,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC

Ban hành: 12/02/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

8

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2013,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/11/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

9

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Xây dựng,Thông tư định mức xây dựng,Thông tư quy định định mức xây dựng,Hợp nhất Thông tư định mức xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

10

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư báo cáo hoạt động ngành hàng không dân dụng,Thông tư báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng,Hợp nhất Thông tư báo cáo số liệu hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

11

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Hợp nhất quy định Quy hoạch đô thị,Phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

12

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

16/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 16 2019,Bộ Công thương,Hướng dẫn pháp lệnh,Văn bản hợp nhất Nghị định,Quản lý thị trường,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN

Ban hành: 20/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

13

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 16 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giấy chứng nhận bảo hiểm ,Ô nhiễm từ dầu nhiên liệu,Tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu ,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

15

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 16 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh tra giám sát ngành Ngân hàng ,Ngành ngân hàng,Quy chế ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

16

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 16 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt,Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt,Sản phẩm thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

17

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2018,Văn phòng quốc hội,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chống lãng phí,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

18

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 16 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Liên ngân hàng,Thanh toán điện tử liên Ngân hàng,Ngân hàng quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2017,Văn phòng quốc hội,Giáo dục nghề nghiệp,Hoạt động giáo dục nghề nghiệp,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 03/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146