Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 57160 công văn

81

Công văn 12820/BTC-CST về chính sách miễn thuế nhập khẩu theo khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

khẩu theo khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước; - Công ty TNHH VN Chen Lain Metal. Trả lời công văn số 0002/CL201204001 ngày 12/4/2012 của Công ty TNHH VN Chen Lain

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

82

Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó có yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

83

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 419/SXD-QLN&CS do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/BXD-QLN V/v: Trả lời Công văn số 419/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

84

Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Việt Nam tại công văn số 1126/PTM-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 4 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét,

Ban hành: 01/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

85

Công văn 16/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

16/TCT-CS,Công văn 16 2011,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/TCT-CS V/v: khấu trừ thuế GTGT

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

86

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-TTr V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và thông tư số 24/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

87

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0742/PTM-VP ngày 12 tháng 4 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý I năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

88

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

nhân dân tỉnh Cà Mau; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0449/PTM-VP ngày 13 tháng 3 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019,

Ban hành: 06/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

89

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

130/CP-NC,Công văn 130 2019,Chính phủ,Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn,Rà phá bom mìn,Khắc phục hậu quả bom mìn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/CP-NC V/v đính chính Nghị

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

90

Công văn 2305/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2305/VPCP-KGVX V/v kiến nghị của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 327/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018,

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

91

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC năm 2016 đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 962/LĐTBXH-KHTC V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Tổng cục Dạy nghề; - Cục Việc làm; - Cục Quản lý lao động ngoài nước; - Cục An toàn lao động; - Cục Bảo

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

92

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài như sau: 1. Tại dòng thứ 2 từ trên xuống trang 35 (thuộc nội dung khoản 47 Điều 1 Nghị định

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

93

Công văn 16/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

16/GSQL-TH,Công văn 16,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc CO,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2012

94

Công văn 899/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0114/PTM-VP ngày 18 tháng 01 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý IV năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

95

Công văn 4394/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4394/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

96

Công văn 23/CP-NC năm 2019 đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

23/CP-NC,Công văn 23 2019,Chính phủ,Công tác quốc phòng,Công tác quốc phòng và an ninh,Đính chính Nghị định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CP-NC V/v đính chính Nghị định

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

97

Công văn 1931/BTC-HCSN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

Số: 1931/BTC-HCSN V/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP, QĐ số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2016

98

Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về các báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại các công văn số: 2992/PTM-VP ngày 27 tháng 12 năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 11 năm 2018 và 2988/PTM-VP ngày 27

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

99

Công văn 8601/BKHĐT-PTDN năm 2018 báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8601/BKHĐT-PTDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

100

Công văn 3910/BGTVT-KHĐT chấn chỉnh việc báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3910/BGTVT-KHDT,Công văn 3910 2013,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP , báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79